Witamina C kojarzy się głównie z infekcjami i syntezą kolagenu. Tymczasem ma ona wiele innych działań, w tym na układ nerwowy. Australijscy naukowcy wskazują, że może ona pełnić ważne role w procesach starzenia, co może ujawniać się zwłaszcza w aspekcie funkcji poznawczych, takich jak pamięć. 

Ponieważ witamina C uczestniczy w różnicowaniu, dojrzewaniu komórek nerwowych, a także w wytwarzaniu osłonki mielinowej oraz wpływa na przekaźnictwo katecholaminergiczne, autorzy opisywanego eksperymentu podejrzewali, że niedostatek witaminy C może się przekładać na pogorszenie funkcjonowania mózgu.

To, że witamina C wpływa na działanie układu nerwowego, wiemy z wcześniejszych badań; niektóre opisywaliśmy, np.:

Autorzy pracy postanowili sprawdzić, czy istnieje korelacja między sprawnością ludzkiego mózgu a poziomem witaminy C we krwi. Uczestnikami badania było 80 osób obu płci w wieku od 24 do 96 lat. Mimo tak dużej rozpiętości wiekowej wszyscy uczestnicy mieli sprawnie działający układ nerwowy – co znaczy, że nie włączano do badania osób z zaburzeniami, np. demencją, a korelacji szukano w okresie zdrowia! To ważne, bo najczęściej znacznie trudniej wykazać związki elementów diety z działaniem jakiegokolwiek zdrowego narządu (prościej jest wychwycić i wykazać związek konkretnego niedoboru z zaburzeniem danej funkcji).

Testy oceniające funkcje poznawcze wskazały, że osoby z wystarczającym stężeniem witaminy C we krwi (≥28 μmol/l) wypadały lepiej, jeśli chodzi o:

  • szybkość reakcji;
  • sprawność pamięci roboczej – w badaniu zarówno odroczonego, jak i natychmiastowego rozpoznawania
  • uwagi;
  • koncentracji.

Nie zauważono przy tym, by odmienny wpływ wywierała dieta i suplementacja. Ważne było dostarczenie odpowiedniej ilości witaminy C, a nie sposób – pozwala to podejrzewać, że to właśnie witamina C odpowiada za obserwowane różnice w sprawności mózgu u zdrowych osób, a nie jakiś czynnik zakłócający, np. polifenole, w które bogate są produkty spożywcze zawierające witaminę C.

Na podstawie

Front Aging Neurosci. 2019 Apr 2;11:72. Plasma Vitamin C Concentrations and Cognitive Function: A Cross-Sectional Study. Travica N, Ried K, Sali A, Hudson I, Scholey A, Pipingas A.