Naukowcy z uniwersytetów w Szwecji i Norwegii podsumowali wyniki badania klinicznego z suplementacją selenu i koenzymu Q10. Wskazują one, że interwencja taka jest korzystna dla układu krążenia, i ujawniają potencjalne mechanizmy działania obu substancji. 

Połączenie selenu z koenzymem Q10 było już wcześniej testowane przez Skandynawów (o ich badaniach pisaliśmy wcześniej: linki poniżej). W długofalowej perspektywie to proste połączenie nutraceutyków okazało się wydłużać życie, głównie zmniejszając śmiertelność z powodu chorób układu krążenia. 

W dziś omawianej pracy naukowcy przyjrzeli się biomarkerom zgromadzonym w ramach badania, które objęło 443 starszych osób przyjmujących selen (w dawce 200 µg dziennie) oraz koenzym Q10 (200 mg dziennie) przez 48 miesięcy. Autorzy zastosowali do analizy tych danych metodę modelowania równań strukturalnych, która pozwala objaśniać wysoce złożone zależności między różnymi zmiennymi. Pod uwagę wzięto m.in. markery stanu zapalnego, stresu oksydacyjnego, włóknienia i czynności śródbłonka. 

Skąd zatem biorą się korzystne efekty kliniczne suplementacji koemzymu Q10 z selenem? Zdaniem autorów najbardziej prawdopodobne jest wygaszanie w pierwszej koleności tlącego się stanu zapalnego oraz stresu oksydacyjnego (co nie powinno dziwić, oba nutraceutyki mają bowiem silne działanie antyoksydacyjne), a w rezultacie zwalnianie włóknienia w obrębie układu krążenia i poprawę czynności mięśnia sercowego. Włóknienie jest zjawiskiem wtórnym do reakcji zapalnych, polega na zastępowaniu elastycznych tkanek przez sztywniejsze elementy tkanki łącznej i wiąże się z gorszą podatnością naczyń tętniczych, wzrostem ciśnienia, zmniejszoną zdolnością do regulacji przepływu krwi i wreszcie gorszą kurczliwością komórek mięśnia sercowego. 

Autorzy podkreślają, że obserwacje te wskazują na duże znaczenie suplementacji selenu z koenzymem Q10 u starszych osób z potwierdzonym niedoborem selenu (niedobór koenzymu Q10 jest z kolei charakterystyczny dla starości). 

Na podstawie

Alehagen U, Johansson P, Svensson E, Aaseth J, Alexander J. Improved cardiovascular health by supplementation with selenium and coenzyme Q10: applying structural equation modelling (SEM) to clinical outcomes and biomarkers to explore underlying mechanisms in a prospective randomized double-blind placebo-controlled intervention project in Sweden. Eur J Nutr. 2022 Apr 6. doi: 10.1007/s00394-022-02876-1. Epub ahead of print. PMID: 35381849.