Włoscy lekarze z Uniwersytetu w Mesynie sprawdzili, jak działa aloes w chorobie Hashimoto. A sprawdzić postanowili, gdy jedna z ich koleżanek – chorująca na zapalenie tarczycy typu Hashimoto – zauważyła u siebie poprawę po codziennej suplementacji soku aloesowego (który przyjmowała z zupełnie innych przyczyn niż choroba Hashimoto). 

Krótki przewodnik po markerach choroby Hashimoto

W chorobie Hashimoto układ immunologiczny niszczy tarczycę metodą reakcji zapalnej. Jego bronią są przeciwciała przeciwtarczycowe (np. przeciw tyreoperoksydazie) i w uproszczeniu można przyjąć, że im ich więcej, tym większe nasilenie aktywności zapalenia.

Skutkiem jest zmniejszone wydzielanie przez tarczycę kluczowych dla metabolizmu hormonów: T3 i T4 (dodanie litery F, np. w FT4, oznacza że we krwi oznaczano najważniejszą, aktywną frakcję tego hormonu). Im zatem ich mniej, tym gorzej.

Mózg reaguje na to zwiększonym wydzielaniem TSH, czyli hormonu, który w zwykłych warunkach ponagla tarczycę do pracy. Ponieważ jednak tarczyca w stanie zapalnym nie jest w stanie wydzielić więcej hormonów, mózg kontynuuje wydzielanie nadmiaru TSH. Im więc TSH jest we krwi więcej, tym większa niewydolność tarczycy w produkcji hormonów (stan ten nazywany jest przez lekarzy niedoczynnością).

U wspomnianej na wstępie lekarki z chorobą Hashimoto najprawdopodobniej pod wpływem aloesu zmieniły się parametry biochemiczne i immunologiczne świadczące o aktywności procesu zapalnego w tarczycy – zmniejszyła się ilość przeciwciał przeciw peroksydazie tarczycowej i poziom tyreotropiny (TSH), natomiast wzrósł poziom hormonu tarczycy tyroksyny (FT4).

Jej koledzy postanowili przeprowadzić badanie, które oceni, czy aloes faktycznie może wpływać na przebieg choroby tarczycy. Włączyli do badania 30 kobiet z chorobą Hashimoto i wysokimi poziomami przeciwciał skierowanych przeciwko tyreoperoksydazie. Wszystkim podawali sok aloesowy w dawce 50-100 ml dziennie przez 9 miesięcy i sprawdzali, jak zmienią się stężenia TSH, FT4, wolnej trijodotyroniny (FT3) i przeciwciał przeciwtarczycowych.

Już po 3 miesiącach odnotowano istotną poprawę TSH, FT4 i spadek przeciwciał (a po 9 miesiącach zmiany wynosiły odpowiednio -61%, +23% i -56%). Po 3 miesiącach nastąpił spadek FT3, ale dalsza stabilizacja stężenia tego hormonu spowodowała, że istotnie wzrósł stosunek FT4:FT3. Początkowo u wszystkich kobiet TSH  wynosiło > 4,0  mU/l, a poziom przeciwciał > 400  U/ml, ale po 9 miesiącach u żadnej chorej nie stwierdzono podwyższonego TSH, i tylko u 37 proc. występowały przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej. W grupie kontrolnej tymczasem nie stwierdzono żadnych korzystnych zmian tych samych parametrów.

Autorzy uznali, że codziennie przyjmowanie soku aloesowego przez kobiety z chorobą Hashimoto zmniejsza stan zapalny w tarczycy i poprawia czynność komórek tego gruczołu.

Źródło

J Clin Transl Endocrinol. 2018 Feb 14;11:18-25. Marked improvement of thyroid function and autoimmunity by Aloe barbadensis miller juice in patients with subclinical hypothyroidism. Metro D, Cernaro V, Papa M, Benvenga S.