W Chinach przeprowadzono unikatowe badanie naukowe. Wskazuje ono, że ekstrakt z fasoli już po 4 miesiącach suplementacji daje uchwytne klinicznie efekty w cukrzycy. 

Ekstrakt z białej fasoli jest bogaty w inhibitory enzymów rozkładających węglowodany w przewodzie pokarmowym (zwłaszcza alfa-amylaz). Wcześniej był wykorzystywany jako wspomaganie odchudzania. W omawianej pracy Chińczycy poszli krok dalej i przetestowali, czy zdolność do hamowania trawienia cukrów może pomóc w leczeniu cukrzycy typu 2 i jej powikłań. 

Obserwacja trwała 4 miesiące. Uczestnikami było 90 chorych, którym podawano albo ekstrakt z białej fasoli w dawce 1,5 g na godzinę przed posiłkiem, albo placebo. Nutraceutyk był specjalnie wyprodukowaną wersją o dużej aktywności. 

W grupie otrzymującej ekstrakt z fasoli stwierdzono:

  • poprawę metabolizmu glukozy, w tym istotną redukcję hemoglobiny A1c (świadczącej o jakości wyrównania cukrzycy w ostatnich 3 miesiącach);
  • mniejszy odsetek chorych z cechami neuropatii cukrzycowej i niewielką poprawę przewodnictwa nerwowego (w grupie kontrolnej natomiast: pogorszenie). 

Zdaniem autorów za zaobserwowany efekt odpowiadać mogą nie tylko zahamowanie wchłaniania węglowodanów, ale i zachodzące pod wpływem suplementacji zmiany składu mikroflory jelitowej: w tym zwiększenie ilości bifidobakterii. Te mogą wywierać dalsze korzystne działania za pośrednictwem swoich metabolitów, zwłaszcza krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Mogą one bowiem stymulować komórki jelit do syntezy związków hormonalnych (jak GLP-1 czy PYY), które uczestniczą w regulacji metabolizmu i wykorzystania energii. Wykazują też aktywność przeciwzapalną, co również może przekładać się na nasilenie i tempo rozwoju powikłań cukrzycy. 

Największe efekty obserwowano po 2 miesiącach suplementacji. Po 4 miesiącach skład flory jelitowej zaczął wracać do wyjściowego i zmniejszyły się różnice w stosunku do placebo. Zdaniem autorów sugeruje to, że działanie metaboliczne wyciągu z fasoli może faktycznie zachodzić za pośrednictwem mikroflory jelitowej. Pytanie, jak kontrolować te procesy i jak precyzyjnie zmniejszać populację jednego rodzaju bakterii, a zwiększać drugiego. Odpowiedzi wciąż nie znamy, być może pomocne okażą się połączenia odpowiednich nutraceutyków, diety i probiotyków. Jesteśmy dopiero u progu takich badań. 

Na podstawie

Feng Y, Zhu J, Wang Q, Cao H, He F, Guan Y, Li D, Yan J, Yang J, Xia Y, Dong M, Hu F, Cao M, Wang J, Ding X, Feng Y, Zou H, Han Y, Sun S, Zhang J, Tang A, Jiang M, Deng Y, Gao J, Jia Y, Zhao W, Zhang F. White common bean extract remodels the gut microbiota and ameliorates type 2 diabetes and its complications: A randomized double-blinded placebo-controlled trial. Front Endocrinol (Lausanne). 2022 Oct 11;13:999715. doi: 10.3389/fendo.2022.999715. PMID: 36303868; PMCID: PMC9594986.