Zdaniem włoskich naukowców istnieje korelacja między nasileniem pewnych rodzajów bólu a stanem zaopatrzenia organizmu w witaminę D. 

Do takich wniosków doprowadził autorów przegląd czasopism fachowych i opublikowanych w nich 14 badań klinicznych.

Wysokiej jakości dowody naukowe wskazują na:

  • związek niedoboru witaminy D z  uogólnionymi bólami mięśniowymi;
  • skuteczność właściwej suplementacji witaminy D w łagodzeniu bólu u chorych na fibromialgię i przewlekły uogólniony ból mięśniowo-stawowy.

Obie wspomniane choroby należą do chorób reumatycznych. Ich przyczyna pozostaje nieznana. Możliwe, że mają charakter pozapalny, związany z patologiczną reakcją w obrębie układu nerwowego na zakażenie wirusowe, ale są też i inne hipotezy (np. podłoże neuroendokrynne, autoimmunologiczne). Nieznana przyczyna oznacza też jednak trudności terapii przyczynowej i konieczność leczenia objawowego. To zaś w przypadku fibromialgii i uogólnionego bólu mięśniowo-stawowego ma ograniczoną skuteczność. Wykorzystywane są więc najróżniejsze interwencje, w tym metody z zakresu psychoterapii, fizjoterapii, a także nutraceutyki. 

Praca włoskich uczonych wskazuje, że u tych chorych, u których stwierdza się niedobór witaminy D, niezwykle istotne będzie rozważenie suplementacji tej witaminy w odpowiedniej dawce. Może to mieć bowiem istotne znaczenie terapeutyczne. 

Na podstawie

Lombardo M, Feraco A, Ottaviani M, Rizzo G, Camajani E, Caprio M, Armani A. The Efficacy of Vitamin D Supplementation in the Treatment of Fibromyalgia Syndrome and Chronic Musculoskeletal Pain. Nutrients. 2022 Jul 22;14(15):3010. doi: 10.3390/nu14153010. PMID: 35893864; PMCID: PMC9330000.