W czasopiśmie poświęconym technologiom farmaceutycznym związanym z odkrywaniem nowych leków opublikowano przegląd autorstwa specjalistów medycyny perskiej z Iranu. Poświęcony jest on skuteczności ziół w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. 

Choroba ta (zwana też nerwicą natręctw) polega na nawracaniu natrętnych myśli (obsesji) lub przymusie wykonywania powtarzalnych czynności (kompulsji). Chory ma trudności z kontrolowaniem tych czynności, musi je wykonywać w celu rozładowania wewnętrznego napięcia lub lęku przed konsekwencjami ich niewykonania. Zajmują one zwykle istotną część dnia i utrudniają codzienne funkcjonowanie. Typowym przykładem jest ekstremalnie częste mycie rąk czy wykonywanie określonych sekwencji ruchów, mimo że nie mają one obiektywnie sensu (np. mieszanie herbaty określoną liczbę ruchów w lewo i w prawo). 

Przyczyna choroby nie jest znana, wiadomo natomiast, że u osób tych występują nieprawidłości w zakresie działania niektórych obszarów mózgu, zwłaszcza związanych z kontrolą impulsów. W leczeniu stosuje się psychoterapię i farmakoterapię, przy czym ta pierwsza wydaje się nawet skuteczniejsza. 

Naukowcy z Iranu po dokonaniu przeglądu badań nad przydatnością ziół w tym zaburzeniu lękowym wskazują na potencjalną skuteczność: 

  • witanii ospałej (ashwagandha);
  • kozłka lekarskiego (waleriana);
  • szafranu;
  • ostropestu plamistego;
  • żmijowca czerwonego.

Dane na ten temat pochodzą jednak z niewielkich, pojedynczych badań, o niekoniecznie doskonałej metodologii, trudno więc wyrokować o przydatności klinicznej tych produktów. Przegląd jest raczej wskazówką co do kierunków dalszych prac nad wspomnianymi ziołami. Faktycznie zawierają one substancje neuroaktywne, może się w nich więc kryć nowe, nieodkryte jeszcze lekarstwo na zaburzenia lękowe. Zbyt wcześnie jednak na ustalanie dawek czy zalecanie czasu leczenia. 

Na podstawie

Abrishami MH, Noras MR, Soltanifar A, Salari R, Jarahi L, Pazhouh HK. Clinical Evidence for the Effectiveness of Herbal Medicines in the Treatment of an Obsessive- Compulsive Disorder: A Review Study. Curr Drug Discov Technol. 2022;19(5):e160622206086. doi: 10.2174/1570163819666220616122543. PMID: 35713134.