Kanadyjscy naukowcy uważają, że u osób z wysokim stężeniem homocysteiny suplementacja kwasów omega-3 może mieć mniejszą skuteczność w zapobieganiu pogarszaniu się funkcji poznawczych. 

Wnioski takie przyniosła analiza danych uzyskanych od uczestników dużego badania kohortowego Multi-domain Alzheimer Prevention Trial (MAPT). Wybrano 782 osoby, które obserwowano przez 5 lat w ramach oceny skuteczności suplementacji kwasów omega-3 i u których znane były poziomy homocysteiny. 

Autorzy odkryli istotną korelację między wynikami uzyskiwanymi w testach oceniających uważność wzrokową oraz przerzutność uwagi a stężeniem kwasów omega-3 w krwinkach czerwonych, ale jedynie u uczestników, u których stężenie homocysteiny nie przekraczało 16,8 µmol/l. U osób, u których było wyższe, odnotowano pogorszenie wyników po 5 latach. 

Mimo że sama suplementacja kwasów omega-3 może zmniejszać stężenie homocysteiny, działanie to nie ma szczególnie silnego efektu i często jest niewystarczające. Poczynione przez Kanadyjczyków obserwacje sugerują, że w prewencji demencji z użyciem nutraceutyków warto byłoby stosować nie tylko kwasy omega-3, ale i interwencje zmniejszające stężenie homocysteiny (np. witaminy z grupy B). Czy jednak okaże się to skutecznie spowalniać pogarszanie się funkcji poznawczych? W tym celu konieczne będzie przeprowadzenie kolejnych badań, oceniających efekty takiej łączonej interwencji u osób z podwyższonym stężeniem homocysteiny. Wiele bowiem czynników może wpływać na zmiany zachodzące w mózgu, które prowadzą do demencji. Interakcje między nimi są najprawdopodobniej dość skomplikowane. 

Na podstawie

Maltais M, de Souto Barreto P, Bowman GL, Smith AD, Cantet C, Andrieu S, Rolland Y. Omega-3 Supplementation for the Prevention of Cognitive Decline in Older Adults: Does It Depend on Homocysteine Levels? J Nutr Health Aging. 2022;26(6):615-620. doi: 10.1007/s12603-022-1809-5. PMID: 35718871.