Belgijscy naukowcy zaobserwowali, że suplementacja ekstraktu z liści i owoców oliwki europejskiej zmniejsza ciśnienie tętnicze i poprawia parametry metabolizmu. 

Uczestnikami badania byli pacjenci 145 lekarzy rodzinnych na terenie Belgii (w sumie przeszło 650 osób). Mieli ciśnienie tętnicze rzędu 130-159/85-89 mmHg (łagodne nadciśnienie lub stan przednadciśnieniowy) i mogli, ale nie musieli otrzymywać leków na nadciśnienie. Dwa razy dziennie otrzymywali ekstrakt z oliwki europejskiej standaryzowany na obecność oleuropeiny (100 mg) oraz hydroksytyrozolu (20 mg). 

Po 2 miesiącach suplementacji stwierdzono:

  • istotną statystycznie redukcję ciśnienia tętniczego (średnio o 13/6,6 mmHg) u osób z cukrzycą lub stanem przedcukrzycowym – przy czym redukcja była tym większa, im wyższe były wyjściowe wartości ciśnienia;
  • poprawę markerów zespołu metabolicznego: 
    • spadek stężenia triglicerydów (o ok. 10%);
    • wzrost stężenia cholesterolu we frakcji „dobrej”, tj. HDL (o ok. 5%);
    • spadek glikemii na czczo (o ok. 5%);
    • nieznaczną redukcję obwodu w pasie (o ok. 1,5%). 

Autorzy przyznają, że ich obserwacje mają ograniczone znaczenie: nie były prowadzone w warunkach kontrolowanego badania klinicznego, a uczestnicy wiedzieli, że przyjmują naturalny środek (i jaki). To mogło w teorii wpłynąć na ich zachowania czy styl życia. I o ile uznają konieczność replikacji tych wyników w ramach badania z zaślepieniem i randomizacją, wskazują też, że badana grupa była stosunkowo duża, a samo badanie przeprowadzone w warunkach „normalnej praktyki” lekarzy rodzinnych. 

Na podstawie

Antioxidants (Basel). 2020 Sep 15;9(9):E872.  Supplementation Effect of a Combination of Olive (Olea europea L.) Leaf and Fruit Extracts in the Clinical Management of Hypertension and Metabolic Syndrome. Michel P Hermans et al.