I to nie byle jakiego sportu, bo triatlonu – wymagającego fizycznie połączenia pływania, kolarstwa i biegu. Naukowcy z Taiwanu przedstawili kontynuację swoich badań nad zastosowaniem probiotyku Lactobacillus plantarum (PS128).

Probiotyk ten we wcześniejszych pracach łagodził stres oksydacyjny i reakcje zapalne powstające po wyczerpującym wysiłku. Teraz naukowcy sprawdzali, jak suplementacja Lactobacillus plantarum wpłynie na parametry kliniczne powiązane ze zdolnością do wysiłku. 

W badaniu udział wzięło 20 triatlonistów z co najmniej 5-letnim doswiadczeniem, których podzielono na grupę otrzymującą probiotyk oraz grupę placebo. Dawka probiotyku wynosiła 30 mld CFU, przyjmowano go przez 4 tygodnie. Stwierdzono, że po tym czasie:

  • probiotyk istotnie zwiększył wytrzymałość sportowców, mierzoną czasem do wyczerpania sił na bieżni (autorzy mówią o  nawet ponaddwukrotnym wydłużeniu, choć średnia wzrosła o kilkadziesiąt procent, co i tak jest wynikiem godnym uwagi);
  • odbyło się to mimo braku zmian pułapu tlenowego ani składu masy ciała, co sugeruje działanie w innych mechanizmach;
  • suplementacja Lactobacillus plantarum zaowocowała zmianą składu flory jelitowej sportowców oraz większą produkcją krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (prawdopodobnie oba zjawiska są powiązane i nawet mogą tłumaczyć obserwowaną zmianę wytrzymałości – poprzez wpływ tych związków na percepcję ciężkości wysiłku na poziomie mózgu). 

Autorzy uważają, że suplementacja probiotyków, zwłaszcza rzeczonego szczepu, może stać się ważną strategią w żywieniiu sportowców, zarówno dzięki działaniu ułatwiającemu regenrację, jak i promującemu lepszą wytrzymałość. Konieczne są jednak dalsze badania. Choćby dlatego, że zmiany flory bakteryjnej obserwowane u triatlonistów polegały nie tylko na zmianie ilości poszczególnych gatunków, ale i zmniejszeniu różnorodności mikroflory jelitowej, co stoi w sprzeczności z powszechnie przywoływaną hipotezą, że większa różnorodność jest lepsza dla zdrowia – jak się okazuje, wcale niekoniecznie i nie u wszystkich. Z pewnością wiele czeka nas jeszcze odkryć w temacie probiotyków i możliwości wpływania na zdrowie za pomocą interwencji nacelowanych na florę bakteryjną jelit. 

Na podstawie

Nutrients. 2020 Aug 1;12(8):2315. Lactobacillus plantarum PS128 Improves Physiological Adaptation and Performance in Triathletes through Gut Microbiota Modulation. Wen-Ching Huang et al.