Wśród licznych nutraceutyków badanych w aspekcie leczenia stłuszczenia wątroby znajduje się witamina D. Niedawne badanie kliniczne przeprowadzone przez lekarzy z Chorwacji potwierdza te jej właściwości.

Badanie przeprowadzono metodą podwójnie ślepej próby z kontrolą placebo; trwało rok, a skuteczność suplementacji witaminy D dokumentowano z użyciem badania elastograficznego wątroby (elastografia wątroby pozwala nieinwazyjnie ocenić stopień zwłóknienia oraz otłuszczenia tego narządu). 

Obserwacja trwała 12 miesięcy. Uczestnicy – 300 chorych z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby – otrzymywali witaminę D w dawce 1000 j. albo placebo. Analiza wskazała, że wraz z suplementacją witaminy D powoli zmniejszały się wskaźniki włóknienia i stłuszczenia, oba natomiast wzrosły w grupie placebo. W grupie witaminy D stwierdzono ponadto istotną redukcję stężenia kwasu moczowego, GGTP (marker uszkodzenia dróg żółciowych) i stężenia insuliny na czczo oraz insulinooporności (wskaźniki metabolizmu węglowodanów, im mniejsze, tym lepiej). 

Jak widać, nawet niewielka dawka witaminy D korzystnie wpłynęła na strukturę wątroby. Biorąc pod uwagę, że stłuszczenie wątroby często towarzyszy złemu stylowi życia, w tym otyłości, warto pamiętać, że osoby z nadwagą wymagają dwukrotnego zwiększenia dawki, aby zniwelować zjawisko odkładania się witaminy D w tkance tłuszczowej. Druga ważna informacja to taka, że schudnięcie jest jednym ze skuteczniejszych sposobów walki ze stłuszczeniem wątroby. A nutraceutyków wykorzystywanych w tym celu jest dość sporo, o części można poczytać pod tym linkiem.

Na podstawie

Diabetes Obes Metab. 2020 Jul 1. Vitamin D for treatment of non-alcoholic fatty liver disease detected by transient elastography: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Vesna Lukenda Zanko et al.