Jagody goji (owoce kolcowoju zwyczajnego), produkt wykorzystywany w tradycyjnej medycynie chińskiej, ma właściwości wspierające szybkość uczenia się w grupie młodych ludzi. Wpływ na funkcje poznawcze jagód goji opisali naukowcy z Korei. 

Młodzi ludzie poszukują nie tylko substancji zapewniających niecodzienne doznania (tymi się zajmować w tym tekście nie będziemy), ale i produktów wzmacniających umysł – zwykle kiedy zostało mało czasu do egzaminu. W aptekach można znaleźć preparaty mające stymulować umysł, tymczasem natura przynosi rozwiązanie w postaci m.in. jagód – np. bogatych w antocyjaniny borówek. Jagody goji nauka zachodnia łączyła dotychczas głównie z działaniem przeciwstarzeniowym oraz ochroną oczu.

Tymczasem w trwającym 11 tygodni badaniu klinicznym z kontrolą placebo i skrzyżowaniem grup, przeprowadzonym z udziałem 74 ochotników (ok. 18 r.ż.) sprawdzono działanie wyciągu z jagód goji na funkcje poznawcze. Stosowano 3600 mg dziennie w trzech dawkach podzielonych przez 4 tygodnie.

W grupie stosującej suplement wykazano (w porównaniu z grupą placebo) istotnie lepsze wyniki:

  • w teście oceniającym zdolność zapamiętywania słów;
  • w testach oceniającym zdolność zapamiętywania liczb;
  • w testach oceniających uważność słuchową i pamięć krótkotrwałą.

Zwróćmy uwagę, że ten suplement nie ma działania natychmiastowego, nie daje „kopa” ani szybkiej poprawy – w tym badaniu wykazano jego działanie na funkcje poznawcze po miesięcznym stosowaniu.

Na podstawie

J Res Med Sci. 2019 Dec 23;24:102. Standardized Lycium chinense fruit extract enhances attention and cognitive function in healthy young people by a double-blind, randomized, placebo-controlled, crossover trial. Chung SY, Kang M, Hong SB, Bae H, Cho SH.