Zespół Tourette’a jest chorobą rzadką, spektaktularną i trudną do leczenia.  Charakteryzuje się występowaniem tików, tj. niekontrolowanych ruchów kończyn, tułowia lub głowy, jak również czasem nieopanowanym „wyrzucaniem” przekleństw czy słów obraźliwych, częsta jest też nadpobudliwość. Choroba jest nieuleczalna. Tiki są dość podatne na sugestie, w leczeniu wykorzystuje się psychoterapię, edukację i leki (m.in. psychotropowe). Skoro jednak samo zaburzenie ma charakter neurologiczny, można próbować wykorzystywać elementy diety, o których wiemy, że wpływają na czynność mózgu. I takie podejście wypróbowali włoscy naukowcy. 

Badanie miało charakter otwarty (tzn. pacjenci wiedzieli, co przyjmują). Specjaliści podawali 34 chorym dzieciom (4-17 lat) suplement diety zawierający L-teaninę oraz witaminę B6, albo w zamian kierowali na kurs psychoedukacyjny. Wszyscy pacjenci mieli rozpoznany zespół Tourette’a z towarzyszącymi zaburzeniami lękowymi. 

Analiza wskazała, że skojarzenie teaniny i witaminy B6 było istotnie skuteczniejsze niż psychoedukacja – głównie pod względem ilości tików (choć interwencja ta zmniejszyła także nasilenie lęku, jednak w podobnym stopniu co działania psychologiczne). 

Autorzy przyznają, że są to dopiero wstępne wyniki i że wymagają weryfikacji w badaniach z kontrolą placebo i podwójnie ślepą próbą (jest to konieczne, zwłaszcza że jak już wspomniano, tiki są dość podatne na sugestie). 

L-teanina to aminokwas występujący naturalnie w herbacie, o działaniu uspokajającym, przeciwlękowym i przeciwdepresyjnym (jego skuteczność wykazano m.in. w opanowywaniu objawów autyzmu, ADHD, poprawie snu; często łączony jest z magnezem). Witamina B6 uczestniczy w syntezie neurotransmiterów (m. in. kwasu gamma-aminomasłowego, dopaminy, serotoniny), ma działanie przeciwwzbudzeniowe i neuroprotekcyjne. 

Możliwość wykorzystania nutraceutyków (bezpiecznych i wykorzystywanych od wielu lat) zamiast leków psychotropowych jest interesującą, godną dalszego badania opcją. 

Na podstawie

Rizzo R, Prato A, Scerbo M, Saia F, Barone R, Curatolo P. Use of Nutritional Supplements Based on L-Theanine and Vitamin B6 in Children with Tourette Syndrome, with Anxiety Disorders: A Pilot Study. Nutrients. 2022 Feb 18;14(4):852. doi: 10.3390/nu14040852. PMID: 35215501; PMCID: PMC8875106.