Alicyna, jeden ze składników aktywnych czosnku, ułatwia gojenie wrzodów żołądka, zwiększa skuteczność terapii eradykacyjnej Helicobacter pylori i powoduje szybsze ustępowanie objawów – ogłosili chińscy naukowcy.

Helicobacter pylori to bakteria zasiedlająca błonę śluzową żołądka, umiejąca przetrwać w tym niekorzystnym środowisku i od dawna wiązana z wywoływaniem wrzodów oraz innymi powikłaniami (również nowotworowymi). Nie do końca wiadomo, czemu wrzody wywołuje tylko u nielicznych zakażonych (H. pylori można wykryć u nawet więcej niż połowy populacji), jednak w razie pojawienia się objawów choroby wrzodowej lekarze dążą do usunięcia bakterii z żołądka (jej eradykacji). Proces jest trudny, bo bakteria ta jest oporna na wiele leków i w związku z tym wymagane jest łączenie kilku antybiotyków o różnych mechanizmach działania.

Aby poprawić skuteczność terapii eradykacyjnej, próbuje się do niej dołączać najróżniejsze substancje, w tym czosnek, olej czosnkowy albo sztandarowy związek siarki uzyskiwany z czosnku – alicynę. Z badań przedklinicznych wiemy, że czosnek hamuje wzrost Helicobacter pylori, ale czy efekt ten będzie możliwy do przełożenia na ludzi?

Autorzy zebrali dane z dostępnych badań klinicznych z alicyną (opublikowanych w zachodnich i chińskich bazach danych – w sumie 8 badań z udziałem 867 osób) i przeanalizowali wyniki jej dołączania do terapii eradykacyjnej H. pylori. Jak się okazuje:

  • skuteczność eradykacji w grupach otrzymujących leki przeciwbakteryjne w połączeniu z alicyną była istotnie, o ok. 10 pkt. proc., wyższa, niż gdy zamiast alicyny stosowano placebo;
  • dodanie alicyny powodowało szybsze gojenie się wrzodów;
  • u większej liczby osób w grupach z alicyną doszło do wygojenia się wrzodów.

Nie stwierdzono, by dodanie alicyny wiązało się z większą liczbą działań ubocznych.

Jedyny problem, na jaki zwracają uwagę autorzy, to słaba jakość dostępnych badań klinicznych z alicyną, co sprawia, że wyniki wciąż należy traktować z dużą dozą ostrożności i konieczne są kolejne, lepiej zaprojektowane badania, które by potwierdziły skuteczność związków siarki z czosnku już bez żadnych wątpliwości.

Na podstawie

World J Gastroenterol. 2019 Oct 21;25(39):6025-6040. Allicin as add-on therapy for Helicobacter pylori infection: A systematic review and meta-analysis. Si XB, Zhang XM, Wang S, Lan Y, Zhang S, Huo LY.