Suplementacja probiotyków dołączona do antybiotykoterapii przyspiesza leczenie ostrego zapalenia uchyłków jelita grubego – ogłosili wyniki swojego badania włoscy specjaliści z Oddziału Ratunkowego słynnej rzymskiej Polikliniki Gemelli. 

Uchyłki jelita grubego to coś w rodzaju kieszonek tworzonych przez błonę śluzową. Wpukla się ona nieprawidłowo do wnętrza ciała, a w takiej kieszonce osadza się trudny do usunięcia kał, a z nim liczne bakterie. Te zaś rozmnażając się, wywołują reakcję zapalną. Pojawia się ból brzucha, wzdęcie, gorączka, choroba nieleczona może nawet doprowadzić do przedziurawienia jelita grubego lub niedrożności jelit, a to już stany wymagające interwencji chirurga.

Klasyczna metoda leczenia ostrego zapalenia uchyłków polega w zależności od ciężkości stanu na podawaniu antybiotyków aktywnych wobec bakterii beztlenowych i tlenowych, czasami też ścisłej diecie i płynoterapii. Autorzy omawianego badania klinicznego postanowili sprawdzić, czy ustąpienie objawów da się przyspieszyć, dodając do antybiotykoterapii trzy szczepy probiotyków: Bifidobacterium lactis LA 304, Lactobacillus salivarius LA 302, Lactobacillus acidophilus LA 201.

W badaniu uczestniczyło 84 osób, które zgłosiły się na oddział ratunkowy szpitala Gemelli i u których potwierdzono rozpoznanie zapalenia uchyłków w tomografii komputerowej jamy brzusznej. Wszyscy otrzymali antybiotyki, części zaś dodatkowo podawano mieszankę probiotyków do spożycia 30 min po posiłku raz dziennie. Oceniano dynamikę zmian nasilenia bólu brzucha oraz stężenie CRP, czyli białka świadczącego o ostrym stanie zapalnym.

Już po trzech dniach zauważalna była różnica na korzyść probiotyków – odnotowano większą ulgę w bólu brzucha, i ta różnica utrzymywała się aż do zakończenia leczenia. Przy wypisie ze szpitala stężenie CRP zmniejszyło się w grupie otrzymującej probiotyki prawie dwukrotnie bardziej niż u pozostałych osób. Różniła się też długość pobytu w szpitalu – w grupie probiotyków czas ten wynosił średnio 89 godz., a w drugiej grupie 101 godz.

Nie jest jasne, w jakim mechanizmie zadziałały podawane bakterie. Autorzy podejrzewają, że bakterie mogą działać przeciwbólowo, wydzielając związki mogące wpływać na neurotransmisję w obrębie układu nerwowego jelit. Podobnie jest z działaniem przeciwzapalnym.

Pozostaje jeszcze odpowiedzieć na częste pytanie, jakie pojawia się w kontekście choroby uchyłkowej jelita grubego: skąd ona się bierze? Najprawdopodobniej z wielu lat złej diety, i głównym sprawcą jest zbyt mała ilość błonnika, która nie pozwala rozwijać się dobroczynnym bakteriom. Te, które je zastępują, powodują zaburzenia ukrwienia i lokalne zaburzenia ruchomości jelit, wreszcie mikroperforacje, które prowadzą do „przenicowania” się błony śluzowej w poprzek przez ścianę jelita i utworzenia uchyłka.

Na podstawie

Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2019 Oct;23(20):9126-9133. The efficacy of a mix of three probiotic strains in reducing abdominal pain and inflammatory biomarkers in acute uncomplicated diverticulitis. Petruzziello C, Marannino M, Migneco A, Brigida M, Saviano A, Piccioni A, Franceschi F, Ojetti V.