Suplementacja witaminy D wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka raka piersi, a jej niedobór – z większą częstością tego nowotworu – ogłosili naukowcy z Pakistanu. 

Z badań przedklinicznych wynika, że witamina D ma działanie antynowotworowe, podobnie wskazują badania obserwacyjne wiążące większe nasłonecznienie z mniejszą częstością raka piersi, natomiast badania kohortowe (w których obserwuje się dużą grupę przez długi czas) nie potwierdziły takiej korelacji. Autorzy omawianej pracy wyszli z założenia, że ograniczenia badań kohortowych mogą uniemożliwiać wykrycie wpływu witaminy D, dlatego postanowili przeprowadzić inny rodzaj badania, kliniczno-kontrolne, w którym sprawdza się różnice między osobami chorymi a odpowiednio sparowanymi zdrowymi.

W badaniu wzięło udział przeszło 400 kobiet, pacjentek dwóch szpitali w Karachi (największe miasto w Pakistanie, z ponad 24 mln mieszkańców) z rozpoznaniem raka piersi i 784 dobranych kobiet z grupy kontrolnej (bez nowotworu). Wszystkim oznaczono stężenie witaminy D we krwi i wszystkie zapytano o to, czy suplementują witaminę D, czy nie.

Analiza wskazała, że kobiety ze stężeniem witaminy D mniejszym niż 20 ng/ml miały ryzyko raka piersi o ponad połowę większe niż kobiety, u których stężenie to przekraczało 30 ng/ml. Jeśli zaś kobieta suplementowała przez rok witaminę D, ryzyko miała mniejsze o prawie 70 proc.!

Obserwacje te wymagają jeszcze potwierdzenia w kolejnych badaniach, jednak pozwalają podejrzewać, że suplementacja witaminy D w krajach narażonych na jej niedobór (a do takich należy Polska, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym) może być tanią metodą zapobiegania chorobom nowotworowym – być może nie tylko rakowi piersi  zresztą.

Na podstawie

PLoS One. 2020 Jan 22;15(1):e0225402. A multicenter case control study of association of vitamin D with breast cancer among women in Karachi, Pakistan. Shamsi U, Khan S, Azam I, Habib Khan A, Maqbool A, Hanif M, Gill T, Iqbal R, Callen D.