Coraz więcej się mówi o osi jelita-mózg i o tym, że stan bakteryjnej flory jelitowej wpływa na funkcjonowanie naszego mózgu, a więc i naszą psychikę. Badane są hipotezy o oddziaływaniu mikrobiomu jelitowego na układ limbiczny, czyli części mózgu zawiadujące emocjami. Najnowszy eksperyment ukazuje, że pewne szczepy bakterii faktycznie zasługują na miano „psychobiotyków”, czyli probiotyków, które korzystnie wpływają na nasze lęki, nastrój i reakcje.

Zespół neuronaukowców z uniwersytetów w Tubingen (Niemcy) oraz Trydencie (Włochy) sprawdził, jak regularna suplementacja szczepu Bifidobacterium longum 1714 wpłynie na reakcje stresowe. W tym celu zaproszono 40 ochotników, którzy przez 4 tygodnie stosowali suplementację bifidobakterii albo placebo. Ich psychikę sprawdzano w ciekawy sposób, podczas gry komputerowej „cyberball”. Jest to coś w rodzaju symulatora gry w piłkę, w której gracze ustawiają się w kole i rzucają do siebie piłkę. Niektórzy gracze zostają (o czym nie wiedzą) wykluczeni z gry w jej trakcie; już kilka minut bezczynności w takiej grze wystarcza do generowania negatywnych emocji, np. gniewu czy smutku. Dodatkowo oceniano aktywność mózgu uczestników za pomocą magnetoencefalografii oraz ogólny stan psychiczny za pomocą krótkiego kwestionariusza. 

Suplementacja Bifidobacterium longum wpłynęła na aktywność neuronalną w spoczynku  (odnotowano wzrost mocy fali theta w korze czołowej i zakrętu obręczy) oraz osłabienie fal beta-3 w obrębie hipokampa, kory skroniowej i zakrętu wrzecionowatego. Z tymi zmianami korelowały subiektywne odczucia poprawy sił witalnych. W obu grupach stwierdzono nasilenie stresu społecznego wywołane przez grę komputerową (takie też było jej zadanie), jednak w grupie suplementacji doszło do zmian oscylacji neuronalnych związanych z tym rodzajem stresu oraz zmniejszyło się poczucie osłabienia psychicznego.

Autorzy przypuszczają, że probiotyk ten może zmieniać aktywność ośrodków mózgowych odpowiadających za próby poradzenia sobie z negatywnymi emocjami wywoływanymi przez stres społeczny, np. ostracyzm (wykorzystana gra komputerowa jest modelowym jego przykładem).

Wyniki tego badania wspierają tezę o wzajemnych relacjach między jelitami i mózgiem, istnienia której można się było domyślać już po obserwacjach wpływu stresu na przebieg chorób zapalnych jelit czy korzystnego wpływu probiotyków na zespół jelita drażliwego. Natura tych związków jest prawdopodobnie niezwykle złożona i póki co trudna do wytłumaczenia. Jednak w świetle tego i podobnych badań powiedzenie „przez żołądek do serca” nabiera zupełnie nowego wymiaru.

Na podstawie

Am J Gastroenterol. 2019 Apr 17. Bifidobacterium longum 1714™ Strain Modulates Brain Activity of Healthy Volunteers During Social Stress. Wang H, Braun C, Murphy EF, Enck P.