Naukowcy powinni poświęcić szczególną uwagę witaminie C w aspekcie jej wykorzystania na oddziałach intensywnej terapii – wskazuje dwójka specjalistów ds. zdrowia publicznego z uniwersytetów w Sydney (Australia) i Helsinkach (Finlandia). 

Coraz więcej mamy badań naukowych, z których wynika, że witamina C jest ważnym ogniwem w procesach wyprowadzania organizmu z zaburzeń homeostazy w przebiegu różnorodnych stanów. Najbardziej spektakularne są doświadczenia prof. Paula Marika z tzw. koktajlem Marika (witamina C, tiamina, hydrokortyzon) w leczeniu sepsy, ale nie tylko. Korzyści z leczenia dużymi dawkami witaminy C obserwowano w zapaleniu płuc, ostrym uszkodzeniu nerek, nadciśnieniu tętniczym czy skurczu oskrzeli.

Autorzy postanowili przeprowadzić metaanalizę dostępnych danych, która odpowiedziałaby na pytanie, jakie są wymierne korzyści z podawania witaminy C na oddziałach intensywnej terapii (OIT). Uwzględnili 18 kontrolowanych badań klinicznych z udziałem przeszło 2000 pacjentów, w tym 13 z zakresu kardiochirurgii. Analiza wskazała, że:

  • witamina C skracała czas pobytu na oddziale intensywnej terapii o 7-8 proc.;
  • witamina C skracała czas utrzymywania mechanicznej wentylacji o blisko 20 proc.

Te kilka procent to bardzo dużo, biorąc pod uwagę niewielki koszt witaminy C i możliwość zmniejszenia ryzyka powikłań związanych z przebywaniem na OIT, choćby zakażeń wielolekoopornymi szczepami bakterii. Temat zdecydowanie wymaga dalszej eksploracji.

Na podstawie

Nutrients. 2019 Mar 27;11(4). Vitamin C Can Shorten the Length of Stay in the ICU: A Meta-Analysis. Hemilä H, Chalker E.