Trzymiesięczna suplementacja wyciągu z jagód borówek może usprawnić pamięć epizodyczną u starszych osób, a w perspektywie 6 miesięcy – wpłynąć także na ciśnienie tętnicze, a wraz z nim na ryzyko sercowo-naczyniowe – ogłosili naukowcy z brytyjskiego University of Reading.

Punktem wyjścia do eksperymentu były wcześniejsze obserwacje o pozytywnym wpływie flawonoidów (grupy polifenoli roślinnych o wielorakim działaniu) na komórki nerwowe, zwłaszcza w aspekcie ich wzrostu, ochrony przed stresem, przedwczesną śmiercią i chorobami neurodegeneracyjnymi. Polifenole roślinne przyczyniają się także do utrzymywania ukrwienia mózgu. Wszystkie te zjawiska są istotne dla procesów związanych z pamięcią, co wykazano zarówno w badaniach na zwierzętach, jak i z udziałem ludzi. Jagody borówki są z kolei bogatym źródłem polifenoli i są badane przez naukowców pod kątem wpływu m.in. na pamięć czy funkcje poznawcze.

W badaniu wzięło udział 120 ochotników w wieku 65-80 lat, którzy skarżyli się na problemy z pamięcią, ale nie mieli istotnych zaburzeń poznawczych. Co ważne, nie stosowali w okresie miesiąca przed badaniem suplementów mających usprawniać pracę mózgu i nie chorowali przewlekle ani nie przyjmowali leków, które mogłyby zaburzać wyniki badania (np. nasennych czy przeciwdepresyjnych). Zadbano też, aby w grupie uczestników nie znalazły się osoby, które nadużywają alkoholu.

Badanie trwało 6 miesięcy, a wszystkich podzielono na 4 grupy: w jednej podawano placebo, w pozostałych sproszkowane jagody borówki lub wyciąg z tych owoców. Analiza wskazała, że wyciąg z borówek korzystnie wpływał na zdolność przypominania słów po 20-minutowej przerwie (ale tylko jeśli suplementacja była stosowana 3 miesiące, nie po pół roku). Podobne wyniki obserwowano po 3 miesiącach suplementacji w teście polegającym na przypominaniu całych zdań (tu z kolei po pół roku przewaga borówek nad placebo była nadal widoczna, tylko nie osiągała istotności statystycznej). Zarówno po 3, jak i po 6 miesiącach widoczny był niewielki (kilka mmHg), acz istotny statystycznie wpływ wyciągu z borówek na skurczowe ciśnienie tętnicze (przy czym efekt po pół roku był większy niż po 3 miesiącach).

Autorów zdziwił brak statystycznie istotnych różnic między placebo a borówkami po 6 miesiącach, tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że badania z użyciem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego jednoznacznie wskazują na to, że borówki aktywują obszary mózgu związane z procesami poznawczymi. Ich zdaniem nie jest tak, że działanie borówek po 6 miesiącach ustaje czy się zmniejsza, co zresztą widać po ich wpływie na ciśnienie tętnicze. Sądzą raczej, że to uczestnicy „nauczyli” się lepiej radzić z testami neuropsychologicznymi i to ten efekt odpowiada za mniejsze różnice w zakresie pamięci obserwowane po pół roku.

Źródło

Nutrients. 2018 May 23;10(6). A Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled Study to Compare the Safety and Efficacy of Low Dose Enhanced Wild Blueberry Powder and Wild Blueberry Extract (ThinkBlue™) in Maintenance of Episodic and Working Memory in Older Adults. Whyte AR, Cheng N, Fromentin E, Williams CM.