Moczenie nocne u dzieci: omega-3 lub witamina D

Suplementacja za pomocą witaminy D lub kwasów omega-3 może zmniejszyć liczbę nocy powikłanych nietrzymaniem moczu u dzieci w wieku 7-15 lat. 

Wyniki takie przynosi badanie, w którym wzięło udział 180 dzieci z problemem moczenia nocnego. Przed przeprowadzeniem interwencji i po jego zakończeniu pobierano krew w celu oceny stężenia witaminy D oraz mocz w celu oceny stężenia prostaglandyny E2 (naturalna, silnie aktywna biologicznie substancja, wytwarzana w organizmie z lipidów błon komórkowych; wiadomo, że w moczu dzieci z moczeniem nocnym jej ilość w moczu jest zwiększona, choć nie jest znany dokładny mechanizm tej korelacji).

Dzieci podzielono losowo na 4 grupy, a interwencja polegała na podawaniu przez okres 2 miesięcy, w zależności od grupy:

  • witaminy D (1000 j. dziennie);
  • kwasów omega-3 w dawce 1000 mg dziennie;
  • obu tych substancji;
  • placebo.

Analiza przeprowadzona po zakończeniu badania wskazała, że w pierwszej grupie (witaminy D) wolnych od moczenia nocnego było 44 proc. dzieci, w drugiej (kwasów omega-3) 28 proc., a w trzeciej 44 proc. Suplementacja witaminy D zwiększała jej stężenie we krwi, jednak żadna z suplementowanych substancji nie wpływała na stężenie prostaglandyny E2 w moczu.

Komentarz

Nie znamy ilości wyleczonych dzieci w grupie placebo, wiadomo natomiast, że była istotnie statystycznie mniejsza niż w pozostałych grupach. Wyniki wskazują, że interwencja w postaci suplementacji witaminą D była skuteczna u prawie połowy dzieci, a kwasów omega-3 – u prawie jednej trzeciej. Brak wpływu na poziom prostaglandyny E2 (powstającej z nienasyconych kwasów tłuszczowych) nie pomaga wyjaśnić związku między tą substancją a moczeniem nocnym. Warto jednak zwrócić uwagę, że skojarzenie witaminy D i kwasów tłuszczowych nie miało większej skuteczności, co może sugerować, że obie substancje działają na drodze tego samego mechanizmu, i nie ma sensu ich podawać równocześnie.

Źródło

J Pediatr Urol. 2018 Feb 5. Effect of vitamin D and omega-3 on nocturnal enuresis of 7-15-year-old children. Rahmani E, Eftekhari MH, Fallahzadeh MH, Fararouei M, Massoumi SJ.