Suplementacja pewnych elementów diety może poprawić parametry nasienia po przebyciu COVID-19 – uważają naukowcy z Instytutu Terapii Skoncentrowanej na Komórkach Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu. 

Kilka badań sugeruje, że COVID-19 może wpływać na parametry nasienia (zmniejszona ruchliwość i ilość plemników, zwiększona liczba plemników o nieprawidłowym kształcie), ale także zaburzać wydzielanie testosteronu (co również może wpływać na jakość spermy).

W ramach prospektywnego badania klinicznego autorzy omawianej pracy zaangażowali 30 mężczyzn w wieku 20-50 lat (wszyscy przebyli COVID-19, w znakomitej większości z łagodnymi objawami). W odstępie 12 tygodni dwukrotnie przeprowadzono u nich ocenę jakości spermy. W międzyczasie badani przyjmowali preparat zawiertający L-karnitynę, L-argininę, koenzym Q10, witaminę E i B9, cynk, glutation i selen. Wynki porównano z dziesięcioosobową grupą kontrolną. 

Po 3 miesiącach suplementacji odsetek wyników prawidłowych analizy parametrów spermy wzrósł o 2/3 (z 50 do 83 proc.). Odnotowano istotną poprawę ruchliwości i żywotności plemników. W grupie kontrolnej takich zmian nie obserwowano. W żadnej z grup nie stwierdzono natomiast zmian w zakresie ilości plemników, ich budowy czy markerów stresu oksydacyjnego. 

Zastosowany suplement zawiera mikroelementy diety, które w badaniach poprawiały jakość nasienia, w różnych mechanizmach, jeszcze przed nadejściem SARS-CoV2. Te  i inne nutraceutyki (np. N-acetylocysteinę) próbuje się wykorzystywać w terapii niepłodności męskiej. Mogą się okazać przydatne także w zaburzeniach po przebyciu COVID-19. Choroba może wpływać negatywnie na jakość nasienia nawet wtedy, gdy objawy ze strony układu oddechowego były łagodne (tak było w tym badaniu). 

Na podstawie

Aschauer J, Sima M, Imhof M. Recovery of sperm quality after COVID-19 disease in male adults under the influence of a micronutrient combination: A prospective study. Arch Ital Urol Androl. 2023 Mar 13;95(1):11157. doi: 10.4081/aiua.2023.11157. PMID: 36924370.