Egipscy farmakolodzy wskazują, że dostępne dane naukowe wspierają stosowanie ekstraktu z karczocha u pacjentów z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby. 

Autorzy przeprowadzili metaanalizę danych z 5 randomizowanych badań klinicznych z łącznym udziałem 333 pacjentów. Stosowanie ekstraktu z liści karczocha wiązało się z:

  • istotną redukcją aktywności aminotransferazy alaninowej i asparaginianowej (ALT i AST, dwa najważniejsze z tzw. enzymów wątrobowych);
  • zmniejszeniem stężenia cholesterolu we krwi, w tym frakcji LDL oraz triglicerydów.

Zmiany te sugerują działanie hepatoprotekcyjne ekstraktu z liści karczocha, co jest spójne z ich tradycyjnym zastosowaniem w medycynie ludowej. Badania wskazują, że substancje zawarte w liściach karczocha przeciwdziałają skutkom diety bogatofruktozowej i bogatotłuszczowej, działają przeciwzapalnie w obrębie wątroby i zapobiegają apoptozie hepatocytów. Te korzystne efekty ujawniały się także w obrazie ultrasonograficznym.

Wciąż jednak zbyt mało badań przeprowadzono, by trafiły na stałe do armamentarium leków chroniących wątrobę. Konieczne są dalsze prace badawcze, w tym nad standaryzacją produktów zawierających ekstrakty czy też pojedyncze substancje izolowane z liści karczocha. 

Na podstawie

Kamel AM, Farag MA. Therapeutic Potential of Artichoke in the Treatment of Fatty Liver: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Med Food. 2022 Oct;25(10):931-942. doi: 10.1089/jmf.2022.0025. Epub 2022 Jun 28. PMID: 35763310.