Naukowcy z Uniwersytetu w Shizuoka (Japonia) stwierdzili, że suplement zawierający kwercetynę może być skuteczny w łagodzeniu objawów alergii na pyłki. 

Takie wnioski przyniosło randomizowane badanie kliniczne z udziałem 66 osób w wieku od 22 do 78 r.ż. cierpiących na pyłkowicę z objawami ze strony oczu i nosa. Podzielono ich na dwie grupy. Jedna otrzymywała przez miesiąc suplement zawierający 200 mg kwercetyny w zawiesinie fitosomalnej. Grupa kontrolna otrzymywała preparat z samym podłożem, bez kwercetyny. Badanie przeprowadzono w okresie pylenia japońskich cedrów i cyprysów, których pyłki indukują alergiczne zapalenie błon śluzowych i spojówek. 

Przyjmowanie kwercetyny wiązało się z poprawą w zakresie kilku objawów ocenianych przez prowadzących: świądu okolicy oczu, kichania, kataru, a także ich wpływu na jakość snu. Lepsza też była ogólna jakość życia. 

Kwercetyna hamuje skłonność komórek tucznych do degranulacji, a także aktywność eozynofilów uczestniczących w rozwoju reakcji alergicznej. Hamowanie uwalniania histaminy przez komórki tuczne działa na wczesnym etapie takiej reakcji. Kwercetyna hamuje także inflitrację skóry przez komórki układu odpornościowego, co może odpowiadać za redukcję rumienia, wysypek czy świądu.   

Na podstawie

Yamada S, Shirai M, Inaba Y, Takara T. Effects of repeated oral intake of a quercetin-containing supplement on allergic reaction: a randomized, placebo-controlled, double-blind parallel-group study. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2022 Jun;26(12):4331-4345. doi: 10.26355/eurrev_202206_29072. PMID: 35776034.