Badanie kliniczne przeprowadzone w Iranie wskazuje na przydatność suplementacji magnezu u osób po poważnej operacji chirurgicznej.

W badaniu sprawdzono skutki suplementacji  magnezu w dawce 250 mg co 12 godz. u 30 pacjentów, którzy przeszli operację kardiochirurgiczną (analogiczna grupa stanowiła kontrolę, w której stosowano rutynowe czynności bez suplementacji). 

Suplementacja magnezu łączyła się z istotnie mniejszym (w porównaniu z grupą kontrolną) poziomem lęku i lepszym nastrojem, odnotowano też znacznie lepszą jakość snu. 

Magnez wpływa na funkcjonowanie wielu obwodów neurologicznych i endokrynnych, w tym uczestniczących w reakcji stresowej. Typowy dla diety zachodniej niedobór magnezu może wiązać się z obniżeniem nastroju i nasileniem lęku, a to z kolei z gorszą jakością snu. 

Suplementacja magnezu jest nierzadko przytaczaną opcją w terapii tych zaburzeń. Jest bezpieczna, nie uzależnia, czego nie można powiedzieć o lekach przeciwlękowych i nasennych w rodzaju benzodiazepin. Badania sugerują, że suplementacja magnezu może być pomocna w łagodnych stanach; nie są jednak jednoznaczne. Trudno ustalić optymalne dawki (mogą zależeć od postaci farmakologicznej) czy czas suplementacji. W tym badaniu jednak efekty uzyskano dość szybko i stosując dawkę nieco większą niż powszechnie zalecana przez gremia dietetyczne. W oparciu o wyniki swojej pracy autorzy uważają, że suplementacja magnezu powinna być uwzględniana w planie postępowania po operacjach kardiochirurgicznych.  

Na podstawie

Saba S, Faizi F, Sepandi M, Nehrir B. Effect of short-term magnesium supplementation on anxiety, depression and sleep quality in patients after open-heart surgery. Magnes Res. 2022 Apr 1;35(2):62-70. English. doi: 10.1684/mrh.2022.0503. PMID: 36354243.