Suplementacja magnezu przynosi korzyści w zespole policystycznych jajników – uważają naukowcy z Iranu. Uwidocznili oni pozytywny, wielowymiarowy wpływ magnezu na psychikę pacjentek. 

Obserwacje te pochodzą z niewielkiego badania klinicznego z udziałem 64 pacjentek, które przydzielono do grupy otrzymującej przez 10 tygodni suplementację magnezu (tlenek magnezu w dawce 250 mg dziennie) bądź placebo. 

Stwierdzono, że suplementacja magnezu istotnie poprawiła, w porównaniu z placebo, takie elementy oceny jakości życia, jak funkcjonowanie fizyczne, psychiczne, emocjonalne, poczucie ilości energii życiowej, nasilenia zmęczenia i wreszcie funkcjonowanie społeczne. Nie wykazano natomiast wpływu suplementacji na zmiany trądzikowe, łysienie czy regularność miesiączek. 

Kobiety z zespołem policystycznych jajników (PCOS, polycystic ovaries syndrome) mają często obniżone stężenie magnezu we krwi, co może świadczyć o niedoborach ogólnoustrojowych tego minerału. Mimo że w innych badaniach wykazano korzystny wpływ uzupełniania niedoborów magnezu na zmiany trądzikowe czy bóle miesiączkowe, w tej pracy uwidoczniono jedynie działanie ośrodkowe magnezu, związane z wpływem na psychikę. Magnez działa przeciwdepresyjnie, przeciwlękowo, być może także wpływa na pewne elementy osobowości – co może mieć istotne znaczenie dla jakości życia kobiet z PCOS. Choroba wpływa bowiem na wizerunek własny (wiąże się z objawami androgenizacji, np. trudnym do leczenia trądzikiem, łysieniem typu męskiego, i nadmiernym owłosieniem, np. na twarzy, oraz trudnościami z zajściem w ciążę), co może bardzo silnie upośledzać funkcjonowanie społeczne, psychiczne, emocjonalne i fizyczne. Odwrócenie tych negatywnych zjawisk powinno przyczynić się do zmniejszenia obciążeń związanych z chorobą, co może przekładać się także na inne elementy procesu terapeutycznego. 

Na podstawie

Jaripur M, Ghasemi-Tehrani H, Askari G, Gholizadeh-Moghaddam M, Clark CCT, Rouhani MH. The effects of magnesium supplementation on abnormal uterine bleeding, alopecia, quality of life, and acne in women with polycystic ovary syndrome: a randomized clinical trial. Reprod Biol Endocrinol. 2022 Aug 2;20(1):110. doi: 10.1186/s12958-022-00982-7. PMID: 35918728; PMCID: PMC9343825.