Witamina C chroni układ krążenia przed szkodliwym działaniem smogu, podobnie jak witamina D i kwasy omega-3. 

Są to wnioski z niewielkiego badania przeprowadzonego w Chinach w mieście Shijiazhuang, zamieszkałym przez blisko 2,5 mln osób. Problem smogu w Chinach jest w ostatnich dziesięcioleciach szczególnie nasilony, a jednym ze sposobów ograniczania jego skutków zdrowotnych może być wykorzystanie nutraceutyków o działaniu przeciwzapalnym i wazoprotekcyjnym. 

W badaniu wzięło udział 58 ogólnie zdrowych mieszkańców Shijiazhuang, narażonych na obecność w powietrzu pyłu zawieszonego (w tym szkodliwych frakcji PM2,5 i PM10), których przydzielono losowo albo do grupy otrzymującej suplementację witaminy C w dawce 2 g dziennie albo placebo; po tygodniu wstrzymywano podawanie obu substancji w celu usunięcia ich z organizmu i zmieniano grupy – ci, którzy otrzymywali placebo, teraz dostawali witaminę C i vice versa. 

Naukowcy mierzyli poziom 15 biomarkerów szeroko pojętych uszkodzeń narządowych.  Suplementacja witaminy C wiązała się z blisko 20-proc. mniejszym stężeniem interleukiny 6 i TNF-alfa (cytokiny prozapalne), o 34% mniejszym stężeniem CRP (białko C-reaktywne, marker ostrej reakcji zapalnej), czemu towarzyszyła niewielka, 3-proc. redukcja skurczowego ciśnienia tętniczego. W grupie witaminy C stwierdzono też wyższą aktywność peroksydazy glutationowej (enzym będący podstawową linią obrony przed działaniem wolnych rodników). 

Dokładniejsza analiza sugeruje, że część z obserwowanych efektów może być wysoce zależna od płci (np. istotny wzrost aktywności ostatniego wymienionego enzymu dotyczył tylko kobiet), ale trzeba to będzie zweryfikować w kolejnych, większych badaniach. Jeśli się to potwierdzi, możliwość wykorzystania suplementacji np. witaminy C do ochrony naczyń krwionośnych przed działaniem smogu można będzie próbować wiązać z zupełnie nowym wymiarem profilaktyki miażdżycy i jej konsekwencji, np. zawałów serca. Przypomnijmy, że w Polsce w 2018 r. opublikowany został raport Najwyższej Izby Kontroli, w którym wysiłki w celu zwalczenia problemu smogu w naszym kraju uznano za niewystarczające, a sam raport opatrzono wymownym tytułem „Nie odddychaj”.

Na podstawie

Ren J, Liang J, Wang J, Yin B, Zhang F, Li X, Zhu S, Tian H, Cui Q, Song J, Liu G, Ling W, Ma Y. Vascular benefits of vitamin C supplementation against fine particulate air pollution in healthy adults: A double-blind randomised crossover trial. Ecotoxicol Environ Saf. 2022 Aug;241:113735. doi: 10.1016/j.ecoenv.2022.113735. Epub 2022 Jun 8. PMID: 35689890.