Badanie chińskich specjalistów żywienia z ośrodków w Sanya i Wuhan wskazuje na znaczenie witaminy D w kształtowaniu odporności niemowląt. Praca jest krokiem na drodze do ustalenia, jaka powinna być odpowiednia dawka witaminy D w suplementacji w tej grupie wiekowej. 

U podstaw merytorycznych tego badania leżą następujące fakty:

  • udokumentowany wpływ witaminy D na procesy zachodzące w układzie immunologicznym;
  • zwiększone ryzyko zakażeń dolnych dróg oddechowych (zwłaszcza zapaleń płuc) u niemowląt z niedoborem witaminy D;
  • częsty niedobór witaminy D, związany m.in. z niewielką jej zawartością w mleku kobiecym.

Analizą objęto dane z badania kohortowego Tongji Maternal and Child Health Cohort, prospektywnie monitorującego ciężarne i zdrowie ich dzieci, w powiązaniu z różnymi czynnikami środowiskowymi, od 2013 r. Aktualnie przedstawiana analiza miała charakter kliniczno-kontrolny: porównaniu 190 dzieci, u których doszło do infekcji dolnych dróg oddechowych, z 950 dziećmi z grupy kontrolnej. 

Niemowlęta otrzymujące suplementację witaminy D miały o blisko 2/3 mniejsze ryzyko infekcji niż dzieci pozbawione suplementacji. W dawkach od 0 do 600 j. redukcja ryzyka miała charakter liniowy: na każe 100 j. witaminy D dziennie przypadał spadek częstości zakażeń o 1/5.  

Wcześniejsze badania przynosiły znacznie mniej wyraźne wyniki. Poczynione obserwacje wskazują, jak duże znaczenie ma suplementacja witaminy D po porodzie – nie tylko dla zdrowia układu kostnego – ale i każą się zastanowić, jaka powinna być optymalna dawka witaminy D. Zdaniem autorów obecnie stosowane przez pediatrów niekoniecznie muszą być wystarczające. Podejrzewa się, że witamina D nie tylko uczestniczy w reakcjach immunologicznych, ale i ma znaczenie dla rozwoju płuc, i oba te zjawiska mogą ujawniać się w postaci zmniejszania ryzyka zakażeń u niemowląt. Liniowa korelacja pozwala przypuszczać, że dawki wyższe mogą wiązać się z lepszą ochroną, ale potwierdzenie tego wymaga weryfikacji w kolejnych badaniach. 

Na podstawie

Hong M, Xiong T, Huang J, Wu Y, Lin L, Zhang Z, Huang L, Gao Q, Wang H, Yang X, Yang N, Hao L. Vitamin D supplementation and lower respiratory tract infection in infants: a nested case-control study. Infection. 2022 May 24:1–10. doi: 10.1007/s15010-022-01845-4. Epub ahead of print. PMID: 35608725; PMCID: PMC9127486.