Suplementacja kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3 pomaga zredukować ilość spożywanego etanolu w grupie osób hospitalizowanych w związku z nadmiernym spożyciem akoholu. 

Jako że kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3 są wbudowywane w błony komórkowe ośrodkowego układu nerwowego, naukowcy próbują sprawdzać, czy wiąże się to z pozytywnymi skutkami dla działania mózgu. Grupa psychiatrów wysnuła śmiałą hipotezę (wspartą obserwacjami z badań na zwierzętach), że efekty takiej suplementacji mogą okazać się pomocne u osób z problemem alkoholowym. Wyniki przeprowadzonego przez nich badania klinicznego wydają się tę teorię potwierdzać. 

Uczestnikami były 111 osób wypisywanych ze szpitala, do którego trafiły z powodu poważnego uzależnienia od alkoholu. Przydzielono ich losowo do grupy otrzymującej przez 3 miesiące suplementację kwasów omega-3 (w kapsułkach zawierających 1 g oleju rybiego, podawanych co 8 godz.) bądź placebo. Suplementację rozpoczynano jeszcze w szpitalu, gdzie pacjenci nie mieli dostępu do alkoholu, po wypisaniu już nie było ścisłych restrykcji i ewentualne ograniczenia wynikały jedynie z woli uczestników. Pierwsze różnice między obiema grupami stały się widoczne po 2 miesiącach suplementacji: wśród osób przyjmujących kwasy omega-3 zmniejszyła się liczba dni, w których spożywały alkohol. Efekt ten utrzymał się w trzecim miesiącu (gdy zakończono interwencję), ale znikł po pół roku. Sugeruje to, że do utrzymania korzyści z kwasów omega-3 konieczna jest ciągła suplementacja, a nie kilkumiesięczna „wstawka” (oczywiście o ile efekt ten zostanie potwierdzony w innych badaniach). 

Badania na zwierzętach wskazują, że kwasy omega-3 odwracają subtelne zmiany obwodów neuronalnych odpowiadających za lęk czy emocje, wiążące się z uzależnieniem od alkoholu. Opisywano ponadto następujące pod wpływem etanolu zwolnienie metabolizmu kwasów tłuszczowych, hamujące już i tak niezbyt efektywną syntezę kwasów omega-3 i omega-6 de novo. U osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych stężenie kwasu dokozaheksaenowego (DHA z rodziny omega-3) może być zmniejszone; wszystkie te informacje tworzą potencjał dla suplementacji omega-3 w problemie alkoholowym.  Konieczne są dalsze badania, z większymi grupami i dłuższym czasem suplementacji, aby ustalić, czy nutraceutyk ten będzie faktycznie przydatny w tym kontekście klinicznym. 

Na podstawie

Pauluci R, Noto AR, Curado DF, Siqueira-Campos M Jr, Bezerra AG, Galduróz JCF. Omega-3 for the Prevention of Alcohol Use Disorder Relapse: A Placebo-Controlled, Randomized Clinical Trial. Front Psychiatry. 2022 Apr 8;13:826448. doi: 10.3389/fpsyt.2022.826448. PMID: 35463514; PMCID: PMC9026182.