W profilaktyce migreny można rozważać suplementację kwasu alfa-liponowego – piszą autorzy z Uniwersytetu Nauk Medycznych w Isfahanie (Iran). 

Wnioski takie przyniosło badanie kliniczne, w ramach którego uczestniczyły 92 kobiety, którym przez 12 tygodni podawano kwas alfa-liponowy w dawce 600 mg dziennie (w dwóch dawkach podzielonych) albo placebo. Uczestniczki odnotowywały szczegóły dotyczące bólów głowy w dzienniczkach, oceniano też wybrane wskaźniki biochemiczne. 

Analiza wskazała, że w grupie otrzymującej kwas alfa-liponowy doszło do:

  • zmniejszenia stężenia kwasu mlekowego w surowicy;
  • zmniejszenia natężenia bólu w trakcie napadu;
  • zmniejszenia częstości napadów migreny;
  • zmniejszenia wpływu bólu głowy na codzienne funkcjonowanie;
  • nie stwierdzono natomiast, by suplementacja wpływała na czas trwania napadu migreny, jeśli już nastąpił. 

Skuteczne zapobieganie napadom bólu migrenowego może wynikać z działania kwasu alfa-liponowego na poziomie mitochondriów oraz wpływu na czynność śródbłonka. Jest to wysoce aktywna błona wyścielająca naczynia krwionośne. Zaburzenia jej czynności mogą mieć związek z zaburzeniami napięcia naczyń (dynamiką równowagi skurczu i rozkurczu) typowymi dla napadów migreny.   

W mózgach chorych na migrenę stwierdzono dysfunkcję procesów wytwarzania energii i zaburzenia metabolizmu tlenowego (z tym właśnie wiąże się narastanie stężeń kwasu mlekowego). Dodatkowo stwierdza się dysfunkcję śródbłonka, która może wywoływać nagły rozkurcz naczyń łączony z początkiem napadu migreny. 

W oparciu o te zjawiska w profilaktyce migreny – z dobrym skutkiem – wykorzystuje się magnez, koenzym Q10, witaminę B2 czy karnitynę (nutraceutyki mitochondrialne). Kwas alfa-liponowy jest nie tylko antyoksydantem, ale i kofaktorem enzymów uczestniczących w metabolizmie związków powstających w łańcuchu oddechowym. Dodatkowo kwas alfa-liponowy ułatwia „odzyskiwanie” zużytych w trakcie ochrony antyoksydacyjnej witamin C i E. Usprawnia też działanie śródbłonka. Istnieje podejrzenie (tak wskazuje jedno z badań), że u chorych na migrenę może występować niedobór tej substancji. 

Bardzo ostrożna interpretacja powyższych wyników mówi, że kwas alfa-liponowy może usprawniać czynność łańcucha oddechowego, wpływając na przynajmniej część procesów związanych z powstawaniem migrenowych bólu głowy (część, bo nie wykazano wpływu suplementacji na stężenie tlenku azotu, które z kolei wskazuje na dysfunkcję naczyń). Uzyskane usprawnienie wystarczyło jednak do uzyskania efektów klinicznych. Wpływ suplementacji na codzienne funkcjonowanie okazał się kilkukrotnie większy niż placebo (w teście wpływu bólu głowy HIT-6 wynik –20 pkt. wobec –3 pkt.). 

Na podstawie

Kelishadi MR, Naeini AA, Khorvash F, Askari G, Heidari Z. The beneficial effect of Alpha-lipoic acid supplementation as a potential adjunct treatment in episodic migraines. Sci Rep. 2022 Jan 7;12(1):271. doi: 10.1038/s41598-021-04397-z. PMID: 34997178; PMCID: PMC8742085.