Specjaliści żywienia, naukowcy z Politechniki w Waterford (Irlandia) wykazali w badaniu klinicznym, że długotrwała suplementacja kwasów omega-3 z karotenoidami i witaminą E poprawia pamięć roboczą u starszych osób. 

W badaniu udział wzięło udział 60 osób po 65 r.ż. bez zaburzeń poznawczych. Przydzielano je w sposób losowy do grupy otrzymującej aktywną suplementację (430 mg kwasu dokozaheksaenowego, DHA, 90 mg kwasu eikozapentaenowego, EPA, 10 mg luteiny, 10 mg mezozeaksantyny, 2 mg zeaksanthyny, 15 mg witaminy E) albo placebo. Suplementacja trwała stosunkowo długo, bo aż dwa lata. 

Po tym czasie w całej grupie przeprowadzono testy neuropsychologiczne. Okazało się, że grupa aktywnie suplementowana wypadła lepiej od grupy placebo w testach oceniających sprawność pamięci świeżej (roboczej), popełniając mniej błędów. Co więcej, im trudniejsze okazywały się testy, tym bardziej wyniki w pierwszej grupie odbiegały od tych w drugiej grupie. 

Zbadano też stężenie karotenoidów w tkankach oraz ilość kwasów omega-3 we krwi. Parametry te okazały się korelować z wynikami testów pamięci. Wskazuje to, że u starszych osób bez rozpoznanych zaburzeń poznawczych na sprawność pamięci można wpływać dietą i suplementacją. Być może przyczyni się to do zmniejszenia odsetka osób, u których w dalszych latach rozwinie się demencja – to jednak wymaga weryfikacji w kolejnych pracach badawczych. Wyniki uzyskane w tym badaniu wspierają hipotezę, formułowaną przez niektórych badaczy, że jeśli prewencja zaburzeń poznawczych jest możliwa za pomocą kwasów omega-3, to ich podaż musi być odpowiednio długa. Ciekawe jest też to, że zestaw substancji użyty w tym badaniu jako interwencja mająca poprawiać pamięć zawiera typowe składniki podawane w celu „dbania o oczy” (których działanie profilaktyczne udowodniono w poważnych pracach naukowych). Czyżby za pomocą jednego zestawu można było uzyskać „dwa w jednym”? Czas pokaże.

Na podstawie

Power R, Nolan JM, Prado-Cabrero A, Roche W, Coen R, Power T, Mulcahy R. Omega-3 fatty acid, carotenoid and vitamin E supplementation improves working memory in older adults: A randomised clinical trial. Clin Nutr. 2022 Feb;41(2):405-414. doi: 10.1016/j.clnu.2021.12.004. Epub 2021 Dec 7. PMID: 34999335.