Opublikowana niedawno metaanaliza przeprowadzona przez specjalistę żywienia z Varastegan Institute for Medical Sciences w Iranie wskazuje, że suplementacja cynku zmniejszała śmiertelność w przebiegu COVID-19. Unaocznia to, jak prosta i tania suplementacja może wspomagać odporność przeciwwirusową. 

W analizie uwzględniono pięć badań z łącznym udziałem 1500 osób. Ryzyko zgonu w grupie osób, które otrzymały cynk, było o 40 proc. niższe niż w grupach kontrolnych. 

Cynk uczestniczy w wielu procesach związanych z funkcjonowaniem układu immunologicznego, m.in. różnicowaniu i dojrzewaniu limfocytów, a także aktywacji białych krwinek w odpowiedzi na zakażenie i stymulacji ich aktywności przeciwwirusowej. Ma także działanie bezpośrednie, inaktywuje bowiem polimerazę RNA, czyli enzym umożliwiający budowę wirusów potomnych, w ten sposób utrudniając namnażanie się patogenu.

Działanie przeciwdrobnoustrojowe cynku jest dość dobrze poznane, stąd minerał ten był jednym z głównych nutraceutyków wykorzystywanych w leczeniu zakażeń koronawirusem SARS-CoV2 (obok witaminy D). Wcześniejsze prace naukowe sugerowały, że podanie cynku w zakażeniach górnych dróg oddechowych istotnie skraca czas choroby, natomiast obecna praca wskazuje, że efekt kliniczny w poważnych infekcjach może być znacznie większy, co oczywiście warto byłoby potwierdzić w kolejnych dużych badaniach klinicznych z randomizacją. Problem w tym, że SARS-CoV2 bardzo się zmienił i obecne warianty są znacznie mniej zjadliwe niż te w początkowych falach, stąd nie da się już zreplikować działania żadnego leku czy nutraceutyków w badaniu klinicznym przeprowadzonym w identycznych warunkach. Trzeba zatem posiłkować się dostępnymi danymi. Te wskazują, że prawidłowe zaopatrzenie w cynk jest dla odporności istotne – ale także że nadmiar cynku może odporność osłabiać, o czym należy zawsze pamiętać (i analizować skład przyjmowanych „suplementów na odporność”, cynk może znajdować się w składzie więcej niż jednego ze stosowanych preparatów!). 

Na podstawie

Tabatabaeizadeh SA. Zinc supplementation and COVID-19 mortality: a meta-analysis. Eur J Med Res. 2022 May 23;27(1):70. doi: 10.1186/s40001-022-00694-z. PMID: 35599332; PMCID: PMC9125011.