Lekarze z dwóch ośrodków klinicznych w Pekinie uważają, że suplementacja zeaksantyny uzyskanej z owoców kolcowoju szkarłatnego (jagód goji) może być korzystna u osób z dużą krótkowzrocznością. 

Naukowcy zauważyli, że u pacjentów z tą wadą wzroku zmniejszona jest ilość barwnika w plamce żółtej, co może się wiązać z różnorodnymi chorobami dna oka. Barwnik (pigment) składa się z luteiny, zeaksantyny i mezozeaksantyny, które to związki mają działanie antyoksydacyjne i pełnią rolę filtra niebieskiego światła. Badania wskazują, że zmniejszona gęstość pigmentu w obrębie plamki żółtej wiąże się z ryzykiem rozwoju np. zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem czy retinopatii cukrzycowej. Pomiary gęstości pigmentu wykorzystuje się w diagnostyce chorób oczu i w celu monitorowania skuteczności leczenia. 

Do badania autorzy włączyli 45 osób z dużą krótkowzrocznością, których podzielili na 5 grup zależnie od zastosowanej interwencji: 

  • dwie grupy otrzymujące różne dawki jagód goji standaryzowanych względem stężenia zeaksantyny (odpowiednio 10 i 20 mg dziennie);
  • dwie grupy kontrolne (otrzymujące zamiast zeaksantyny odpowiednio małą i dużą dawkę luteiny);
  • oraz „zwykłą” grupę kontrolną. 

Autorzy zaobserwowali różne zależności, np. zmniejszającą się gęstość pigmentu w plamce wraz z długością gałki ocznej (w krótkowzroczności gałka oczna jest zbyt długa i obraz powstaje przed siatkówką, co jest przyczyną nieostrego widzenia), a także wraz z wiekiem, ciśnieniem śródgałkowym oraz pogarszającą się ostrością wzroku mimo korekcji. 

Duża (ale nie mała) dawka zeaksantyny wiązała się z istotnie większą gęstością pigmentu w obrębie plamki żółtej niż w odpowiedniej grupie kontrolnej z luteiną. Rodzi to nadzieje na możliwość uzupełniania niedoborów pigmentu plamkowego u osób z dużą krótkowzrocznością za pomocą zeaksantyny lub odpowiednio spreparowanych jagód goji, a to może przekładać się na zmniejszone ryzyko pogorszenia jakości wzroku w odleglejszej przyszłości, co jednak musi zostać wyjaśnione w kolejnych badaniach. 

Na podstawie

Zhang Y, Hao J, Cao K, Qi Y, Wang N, Han S. Macular pigment optical density responses to different levels of zeaxanthin in patients with high myopia. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2022 Jul;260(7):2329-2337. doi: 10.1007/s00417-021-05532-2. Epub 2022 Jan 19. Erratum in: Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2022 Mar 16;: PMID: 35044504.