Włoscy naukowcy opublikowali metaanalizę danych z 38 prac naukowych, po raz kolejny dowodząc, jak ważny jest prawidłowy poziom witaminy D dla odporności. Witamina D ponownie okazała się chronić przed powikłaniami COVID-19. 

Analizą objęto badania z łącznym udziałem przeszło 200 tys. osób, z których blisko 1000 zmarło z powodu COVID-19. Autorzy obliczyli, że suplementacja witaminy D wiązała się z istotnie, o prawie 60 proc. niższym ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby oraz o 65 proc. mniejszym ryzykiem zgonu z powodu COVID-19. Największe korzyści odnosiły osoby starsze i zamieszkujące regiony położone wyżej nad poziomem morza, w okresach gorszego nasłonecznienia.

Wydaje się ponadto, że ważniejsza jest regularność suplementacji niż wielkość dawki witaminy D. 

Obserwacje te są spójne z innymi badaniami, które wskazują, że poziom metabolitów witaminy D we krwi wiąże się ze zwiększoną podatnością na infekcje wirusowe i że suplementacja witaminy D może zapobiec części zakażeń. 

Za rolą witaminy D w ochronie przed koronawirusem SARS-CoV-2 mogą odpowiadać następujące zjawiska biologiczne:

  • działanie przeciwzapalne aktywnych metabolitów witaminy D (hamowanie aktywności czynników transkrypcyjnych uruchamiających syntezę cytokin prozapalnych, zahamowanie aktywności limfocytów pomocniczych Th1, zwiększanie syntezy przeciwwirusowego interferonu gamma);
  • wzmacnianie nieswoistej obrony pierwszej linii (stymulacja syntezy peptydów przeciwzakaźnych, np. katelicydyny czy defensyn) w komórkach nabłonka dróg oddechowych czy makrofagach;
  • przeciwdziałanie wzrostowi stężenia hepcydyny, który ułatwia rozprzestrzenianie się infekcji wirusowej;
  • uszczelnianie nabłonka w drogach oddechowych, przez co wirusy nie mogą się przedostawać do głębiej położonych warstw płuc;
  • wpływ na procesy biochemiczne związane z białkiem ACE2 w płucach; białko to jest receptorem dla koronawirusa SARS-CoV-2, umożliwia mu wnikanie do komórek, ale też uczestniczy w rozwoju ciężkiego uszkodzenia płuc za pośrednictwem układu angiotensyny i reniny.

Na podstawie

D’Ecclesiis O, Gavioli C, Martinoli C, Raimondi S, Chiocca S, Miccolo C, Bossi P, Cortinovis D, Chiaradonna F, Palorini R, Faciotti F, Bellerba F, Canova S, Jemos C, Salé EO, Gaeta A, Zerbato B, Gnagnarella P, Gandini S. Vitamin D and SARS-CoV2 infection, severity and mortality: A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2022 Jul 6;17(7):e0268396. doi: 10.1371/journal.pone.0268396. PMID: 35793346; PMCID: PMC9258852.