Przedstawiciele Chińskiej Akademii Nauk Medycznych uważają, że w chorobie zwyrodnieniowej stawów istnieje lek skuteczniejszy nawet od glukozaminy z chondroityną. Ma nim być bogaty w kurkuminoidy ekstrakt z kurkuminy. 

Nutraceutyki zawierające kurkuminoidy są już stosowane w tej chorobie, jednak zastosowanie takie wspierają nieliczne, niewielkie badania. Celem autorów było dokonanie przeglądu wyników dostępnych prac celem lepszej oceny skuteczności takich preparatów, zwłaszcza w aspekcie porównania z klasycznymi lekami przeciwzapalnymi. 

Wybrano 14 takich badań, z łączną liczbą ok. 1500 pacjentów. Analiza wskazała, że kurkuminoidy dają efekty porównywalne z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) w różnych aspektach klinicznych, w tym:

  • redukcji punktacji uzyskiwanej w wizualnej skali analogowej (służy do oceny subiektywnego stopnia nasilenia bólu);
  • redukcji punktacji w skali WOMAC (kompleksowa ocena bólu, sztywności stawów oraz wpływu choroby zwyrodnieniowej stawów na codzienne funkcjonowanie);
  • stopnia zadowolenia z terapii;
  • redukcji markerów zapalnych.

Co więcej, w niektórych obszarach (zwłaszcza bólu) kurkuminoidy okazały się skuteczniejsze od NLPZ. Z kolei pod względem wpływu na sztywność stawów i zdolność do wykonywania czynności dnia codziennego wydają się lepsze od popularnej terapii pierwszej linii, czyli połączenia glukozaminy z chondroityną. 

Zdaniem autorów kurkuminoidy są obiecującą metodą terapii choroby zwyrodnieniowej stawów i mogą zwiększyć skuteczność innych dostępnych metod leczenia, zmniejszając tym samym zapotrzebowanie na NLPZ, co powinno ograniczyć działania niepożądane tych ostatnich. NLPZ stosowane przewlekle mogą przyczyniać się do powikłań ze strony układu krążenia czy krwawień z przewodu pokarmowego, stąd bezpieczne alternatywy w chorobie, której leczenia przyczynowego nie znamy i której leczenie musi trwać do końca życia, są wyjątkowo potrzebne. 

Na podstawie

Wan Y, Sun W, Yang J, Ren J, Kou Q. The comparison of curcuminoid formulations or its combination with conventional therapies versus conventional therapies alone for knee osteoarthritis. Clin Rheumatol. 2022 Mar 16. doi: 10.1007/s10067-022-06105-2. Epub ahead of print. PMID: 35294665.