Suplementacja witaminy B6 w grupie ciężarnych zagrożonych depresją poporodową może zapobiegać wystąpieniu tej choroby – ogłosili naukowcy z Iranu. Ich zdaniem efekt ten może być przydatny w praktyce położniczej. 

Takie wyniki przyniosło badanie przeprowadzone z udziałem 81 ciężarnych z sześciu ośrodków w Ishafanie. Wszystkie należały do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia depresji poporodowej. Depresja poporodowa jest chorobą trwającą długo i znacznie poważniej wpływającą na jakość życia całej rodziny niż tzw. baby blues, typowy dla 5-10% kobiet po porodzie. Zagrożone są kobiety cierpiące już wcześniej na depresję lub zaburzenia lękowe, zwłaszcza te, u których objawy występowały w okresie ciąży, kobiety poddane przemocy, pozbawione wsparcia, doświadczające silnego stresu, singielki, a nawet matki niemowląt „trudnych”.  

Ciężarne podzielono na dwie grupy: 40 kobiet otrzymywało, począwszy od 28 tyg. ciąży, 80 mg witaminy B6, pozostałe 41 otrzymywało placebo. Stan psychiczny kobiet monitorowano przez 1,5 miesiąca po porodzie. 

Na początku badania, w okresie ciąży, grupy te nie różniły się istotnie pod względem nasilenia objawów depresji, jednak pod koniec obserwacji w grupie otrzymującej witaminę B6 wskaźnik ciężkości objawów depresyjnych zmniejszył się o przeszło połowę, podczas gdy w grupie kontrolnej nieco wzrósł. 

Zdaniem autorów za korzystny wpływ protekcyjny witaminy B6 może odpowiadać jej rola w syntezie serotoniny, neuroprzekaźnika, którego względny niedobór w synapsach usiłuje się uzupełniać w depresji (tak działa wiele leków przeciwdepresyjnych). Witamina B6 jest kofaktorem enzymu uczestniczącego w metabolizmie tryptofanu, z którego powstaje serotonina (inne neuroprzekaźniki także). 

Autorzy zwracają też uwagę, że hormonalne (doustne) środki antykoncepcyjne wiążą się ze zubożeniem zasobów witaminy B6. Jest to wskazówka co do przyszłych prac naukowych – wg niektórych badań u przynajmniej części kobiet można wykazać związek między stosowaniem  hormonalnej antykoncepcji a zaburzeniami nastroju. Być może tu także pomocą okaże się witamina B6, ale to wymaga weryfikacji w badaniach interwencyjnych. 

Na podstawie

Khodadad M, Bahadoran P, Kheirabadi GR, Sabzghabaee AM. Can Vitamin B6 Help to Prevent Postpartum Depression? A Randomized Controlled Trial. Int J Prev Med. 2021 Oct 19;12:136. doi: 10.4103/ijpvm.IJPVM_240_19. PMID: 34912512; PMCID: PMC8631136.