Aromaterapia z użyciem olejku lawendowego pomaga zmniejszyć pobudzenie i agresję u osób z zaburzeniami poznawczymi – uznali autorzy z Uniwersytetu w Henang (Chiny). 

Do takiego wniosku doszli po przeprowadzeniu metaanalizy 15 badań klinicznych z łącznym udziałem 693 osób. Skuteczna okazała się właśnie aromaterapia olejkiem lawendowym, i to praktycznie niezależnie od sposobu jej prowadzenia (dyfuzor, wdychanie po zakropleniu olejku na wacik…). 

Ma to potencjalnie ważny wydźwięk praktyczny: olejek lawendowy można wykorzystać tam, gdzie mamy do czynienia ze starszymi ludźmi, którzy mogą reagować zbyt porywczo/drażliwie/agresywnie, np. w domach opieki, ale też w rodzinach opiekujących się taką osobą.

Przed dokonaniem definitywnych rekomendacji autorzy zastrzegają konieczność przeprowadzenia większej ilości badań w tym kontekście. Zwracają jednak uwagę, że skuteczność aromaterapii w redukcji pobudzenia i agresji wydaje się maleć po 4 tygodniach, co sugeruje, by nie wykorzystywać jej codziennie, i robić przerwy. Być może warto zsynchronizować czas prowadzenia aromaterapii z rytmami biologicznymi (może księżycowym?), ale to pomysł na zupełnie osobne badanie kliniczne, z udziałem (nielicznych!) specjalistów od tego tematu. 

Na podstawie

Xiao S, Wang Y, Duan S, Li B. Effects of aromatherapy on agitation and aggression in cognitive impairment: A meta-analysis. J Clin Nurs. 2021 Aug 5. doi: 10.1111/jocn.15984. Epub ahead of print. PMID: 34355444.