W Australii przeprowadzono badanie kliniczne, w ramach którego sprawdzano skuteczność terapeutyczną ekstraktu z kurkumy w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego.

Badanie trwało 8 tygodni, w trakcie których 101 chorym podawano standaryzowany ekstrakt z kurkumy w dawce 500 mg co 12 godz. lub placebo. Wpływ kurkuminy oceniano na różne sposoby i tak:

  • osoby suplementujące aktywny ekstrakt doświadczyły większej redukcji bólu (mierzonego w wielowymiarowej skali KOOS oraz za pomocą analogowych ocen subiektywnych);
  • w grupie otrzymującej kurkuminę stwierdzono po 8 tygodniach większą poprawę w części (nie wszystkich) testów oceniających funkcję kończyn dolnych (m.in. test 6-min chodu);
  • aż 37% chorych w grupie otrzymującej ekstrakt z kurkumy zmniejszyło ilość przyjmowanych na żądanie leków przeciwbólowych; dla porównania w grupie placebo było to tylko 13%. 

To już kolejne badanie wykazujące skuteczność kurkuminy w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów. Mimo że wyniki należy interpretować ostrożnie z uwagi na rozległy konflikt interesów autorów (prowadzą badania kliniczne na zlecenie producentów nutraceutyków), to jednak ich obserwacje są spójne z wieloma wynikami wcześniejszych badań – a te wskazują, że kurkumina jest skuteczna w leczeniu chorób zapalnych stawów. 

Na podstawie

Lopresti AL, Smith SJ, Jackson-Michel S, Fairchild T. An Investigation into the Effects of a Curcumin Extract (Curcugen®) on Osteoarthritis Pain of the Knee: A Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled Study. Nutrients. 2021 Dec 23;14(1):41. doi: 10.3390/nu14010041. PMID: 35010916; PMCID: PMC8746505.