Oczywistością wydaje się, że u osób z niedoborem magnezu pomocna powinna być suplementacja tego minerału. Czy jednak takie postępowanie oferuje coś u osób z prawidłowym stężeniem magnezu we krwi? Tak, bo normomagnezemia wcale nie oznacza, że w organizmie nie ma niedoboru magnezu. Danych wspierających tę tezę dostarcza badanie kliniczne z Niemiec. 

Autorzy zaprosili do badania 24 osoby z zespołem metabolicznym (a więc z chorobą wiązaną z dietą i stylem życia). Wszyscy mieli potwierdzony prawidłowy poziom magnezu we krwi. Część otrzymywała przez 12 tygodni suplement z magnezem w dawce 400 mg magnezu elementarnego w postaci cytrynianu, część placebo. Oceniano zmiany parametrów świadczących o obciążeniu układu krążenia (ciśnienie tętnicze), metabolizmie tłuszczów i węglowodanów, gospodarce mineralnej i funkcjonowaniu układu odpornościowego. 

Suplementacja magnezu wiązała się z (co nie dziwne) wzrostem stężenia magnezu we krwi, ale i z obniżeniem ciśnienia tętniczego (ze średnio 145/85 do 121/79 mmHg) i spadkiem HBA1c (z 6,43 do 6,15%). Dodatkowo suplementacji magnezu towarzyszył wzrost stężenia witaminy D (co również nie powinno dziwić, bo oba te elementy diety współgrają). 

To oczywiście bardzo mała grupa i wyniki takiego badania wymagają potwierdzenia w większych populacjach. Warto pamiętać, iż na podstawie oceny stężenia magnezu we krwi trudno oceniać stopień niedoboru magnezu w organizmie. Zwłaszcza u osób z zespołem metabolicznym zasoby magnezu mogą być zubożone (w wyniku chociażby wieloletniej diety ubogiej w produkty roślinne) i stąd może się brać korzystny efekt właściwie dobranej suplementacji. 

Na podstawie

Afitska K, Clavel J, Kisters K, Vormann J, Werner T. Magnesium citrate supplementation decreased blood pressure and HbA1c in normomagnesemic subjects with metabolic syndrome: a 12-week, placebo-controlled, double-blinded pilot trial. Magnes Res. 2021 Aug 1;34(3):130-139. doi: 10.1684/mrh.2021.0489. PMID: 34859788.