Amerykańscy naukowcy w dużym, długotrwałym i prospektywnym badaniu klinicznym wykazali, że suplementacja wapnia z witaminą D może zapobiegać rozwojowi raka piersi już na wczesnych etapach nowotworzenia. 

Takie wyniki przyniosła analiza danych z badania kohortowego Women’s Health Initiative, w ramach którego badane są liczne interwencje oraz elementy stylu życia na zdrowie kobiet. W aktualnie omawianej pracy przeanalizowano dane od przeszło 36 tysięcy kobiet po menopauzie (między 50 a 79 r.ż.), które otrzymywały albo suplementację witaminy D z wapniem (w dawkach odpowiednio 400 j. plus 1 g) albo placebo. Długość okresu suplementacji liczona była w latach (mediana ok. 7)., a po jej zakończeniu przez kilkanaście lat uczestniczki nadal pozostawały pod kontrolą badaczy. 

W grupie tej wykryto blisko 600 przypadków raka przewodowego gruczołu sutkowego in situ, czyli przedinwazyjnego raka piersi. Jest to bardzo wczesne stadium nowotworu (w pełni wyleczalne), w którym rak jest na tyle słabo rozwinięty, że nie ma jeszcze zdolności do tworzenia przerzutów i nie nacieka sąsiednich obszarów – jest niewielki i rozwija się tylko w miejscu, w którym go znaleziono, wycięcie tego ogniska jest równoznaczne z wyleczeniem. 

Gdy sprawdzono, z jaką częstością zmiana ta występowała u kobiet stosujących suplementację bądź nie, okazało się, że uczestniczki przyjmujące wapń z witaminą D miały ją o ok. 20-25 proc. rzadziej. Zaskoczeniem była natomiast obserwacja, że rak in situ występował jeszcze o jedną czwartą rzadziej, jeśli kobieta przyjmowała dodatkową suplementację poza tabletkami, które otrzymywała od prowadzących badanie (dozwolono bowiem dodatkową dawkę 600 j. witaminy D i nie więcej niż 1 g wapnia). 

Zdaniem autorów poczynione obserwacje sugerują, że długotrwała suplementacja wapnia z witaminą D może przynosić długofalowe korzyści w aspekcie prewencji tego nowotowu u kobiet po menopauzie. Konieczne są dalsze badania nad wyjaśnieniem tego fenomenu. 

Na podstawie

Peila R, Xue X, Cauley JA, Chlebowski R, Manson JE, Nassir R, Saquib N, Shadyab AH, Zhang Z, Wassertheil-Smoller S, Rohan TE. A Randomized Trial of Calcium Plus Vitamin D Supplementation and Risk of Ductal Carcinoma In Situ of the Breast. JNCI Cancer Spectr. 2021 Aug 31;5(4):pkab072. doi: 10.1093/jncics/pkab072. PMID: 34476342; PMCID: PMC8406436.