Okuliści z dwóch ośrodków klinicznych w Atenach (Grecja) w niewielkim badaniu zaobserwowali korzystne działanie suplementacji witamin i resweratrolu w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki. 

Badanie przeprowadzono zgodnie z ideami medycyny integracyjnej, czyli testowane nutraceutyki były dodane do aktualnego standardu leczenia, a nie sprawdzane w monoterapii (dla projektu takiego badania trudno zresztą byłoby uzyskać aprobatę komisji etycznej, która opiniuje badania kliniczne). 

Uczestnikami była grupa 45 pacjentów z cukrzycą i powikłaniem w postaci obrzęku plamki żółtej. Stan ten oznacza uszkodzenie siatkówki w newralgicznym miejscu, w którym zgromadzona jest największa ilość fotoreceptorów, czyli struktur umożliwiających widzenie. Po latach źle kontrolowanej cukrzycy przewlekle podniesione stężenie cukru doprowadza do uszkodzenia ścian drobnych naczyń zaopatrujących siatkówkę, czego skutkiem jest ścieńczenie ich ściany, poszerzenie średnicy (tętniaki), wyciekanie krwi (lub elementów krwi) w obręb plamki, co w konsekwencji prowadzi do niedotlenienia, reakcji zapalnej, uruchomienia nieskutecznych (i ostatecznie szkodliwych) procesów mających zapewnić lepsze ukrwienie tego obszaru, a po latach do ślepoty. 

Aby przeciwdziałać tym procesom, obok kontroli cukrzycy stosuje się m.in. leki blokujące działanie czynnika odpowiadającego za wytwarzanie nowych naczyń (VEGF), co pewien czas wstrzykiwane bezpośrednio do gałki ocznej. Autorzy badania podzielili pacjentów na dwie grupy, z których jedna obok takiego leczenia otrzymywała przez rok preparat zawierający resweratrol w połączeniu z witaminami. 

Po roku w obu grupach uzyskano poprawę ostrości wzroku (nie powinno to dziwić, bo obie grupy otrzymywały lek blokujący działanie VEGF), jednak w grupie leczenia skojarzonego stwierdzono większą redukcję rozmiarów plamki żółtej, co może świadczyć o dynamiczniejszym ustępowaniu obrzęku tej struktury. Co więcej, grupa otrzymująca leczenie skojarzone statystycznie nieco rzadziej wymagała kolejnych dogałkowych wstrzyknięć blokera VEGF. 

Wydaje się, że suplementacja witamin i przeciwzapalnie działającego resweratrolu może okazać się korzystnym wsparciem dla osób z przewlekłą cukrzycową chorobą oczu. Od czasu dużych niezależnych badań AREDS suplementacja nutraceutyków stała się okulistom nawet nie tyle nieobca, co raczej jest już chlebem powszednim profilaktyki chorób oczu. Kluczowe w tym aspekcie są: witamina A, witaminy z grupy B, witamina C, a także luteina i zeaksantyna, magnez, miedź, rybie kwasy omega-3. 

Na podstawie

Chatziralli I, Dimitriou E, Chatzirallis A, Aissopou E, Kazantzis D, Theodossiadis G, Theodossiadis P. Efficacy and safety of vitamin supplements with resveratrol in diabetic macular edema: Long-term results of a comparative study. Eur J Ophthalmol. 2021 Nov 9:11206721211057682. doi: 10.1177/11206721211057682. Epub ahead of print. PMID: 34751046.