Grupa naukowców z centrum badawczego ds. sportów o wysokiej intensywności we współpracy z pracownikiem Wydziału Nauk o Sporcie Uniwersytetu w Ekstremadurze (Hiszpania) przedstawiła wyniki badania klinicznego, w ramach którego ocenianio przydatność suplementacji hesperydyną w zawodowym sporcie. 

Zastosowany nutraceutyk należy do grupy flawonoidów cytrusowych, jest głównym przedstawicielem tej grupy w pomarańczach i cytrynach (największe ilości flawonoidów występuje w albedo, czyli wewnętrzym białym  miąższu owoców). Hesperydyna ma wiele korzystnych właściwości, m.in. chroni naczynia krwionośne i reguluje gospodarkę lipidową; podejrzewano też jej udział w regulacji odkładania tłuszczu i w rozwoju mięśni. 

Celem badaczy było sprawdzenie, jak 8-tygodniowa suplementacja hesperydyną wpłynie na skład ciała kolarzy-amatorów. Grupę 40 takich osób podzielono na uczestników otrzymujących hesperydynę w dawce 500 mg dziennie oraz drugą połowę otrzymującą placebo. 

Diagnostyka (z użyciem m.in. specjalistycznej metody – absorpcjometrii rentgenowskiej) wskazała, że w grupie kolarzy suplementujących hesperydynę nastąpiło zmniejszenie zawartości tłuszczu w cuele (o ok. 4 pkt. proc.), ponadto zmniejszyła się grubość fałdów skórnych i zwiększyła masa mięśniowa (o ok. 2%), przy czym nie odnotowano zmian tych parametrów w grupie placebo. 

Te obserwacje wydają się potwierdzać hipotezę o wpływie hesperydyny na rozwój mięśni i gospodarkę tłuszczową, są tym cenniejsze że otrzymaliśmy je jako rezultat badania klinicznego, a nie eksperymentów na zwierzętach. Potwierdzono zatem postulowane działanie tego flawnoidu cytrusowego u ludzi. Oczywiście konieczna jest teraz weryfikacja obserwowanego działania w kolejnych badaniach, niewątpliwie jednak hesperydyna, jak i cała grupa flawonoidów cytrusowych, to obiecujące nutraceutyki, nie tylko w sporcie, ale być może wkrótce i w odchudzaniu? 

Na podstawie

Martínez Noguera FJ, Alcaraz PE, Carlos Vivas J, Chung LH, Marín Cascales E, Marín Pagán C. 8 weeks of 2S-Hesperidin supplementation improves muscle mass and reduces fat in amateur competitive cyclists: randomized controlled trial. Food Funct. 2021 May 11;12(9):3872-3882. doi: 10.1039/d0fo03456h. PMID: 33977947.