Naukowcy z wydziałów reumatologii i ortopedii uniwersytetów w Chinach dokonali przeglądu badań klinicznych poświęconych działaniu kurkumy i kurkuminy w chorobie zwyrodnieniowej stawów. 

Wnioski przemawiają za sensownością suplementacji ekstraktu z kłącza kurkumy lub kurkuminy. Zdaniem autorów taka suplementacja dla pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów może być skuteczniejsza i bezpieczniejsza w porównaniu z nesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Rekomendowana długość suplementacji to co najmniej 12 tygodni. 

Wnioski te oparto na danych z 15 badań klinicznych z łącznym udziałem 1621 chorych. Ekstrakt z kłącza kurkumy oraz kurkumina (jeden z aktywnych biologicznie składników kurkumy) okazały się skuteczniejsze od placebo w zmniejszaniu bólu, poprawianiu funkcji zajętych chorobą stawów oraz zmniejszaniu ich sztywności. Temu działaniu nie towarzyszyły, co ważne, efekty uboczne – ważne dlatego, że tradycyjne leki nie są ich bynajmniej pozbawione (a nawet odchodzi się od ich długotrwałego stosowania, o ile to oczywiście możliwe, z powodu zwiększania ryzyka krwawień i chorób układu krążenia). Co więcej, oba oceniane suplementy miały skuteczność porównywalną z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, a nawet poprawiały wyniki leczenia, jeśli były do nich dołączane. 

Za działaniem molekularnym kurkuminy stoi antyoksydacja i wygaszanie odpowiedzi zapalnej, stymulacja naprawy uszkodzonej chrząstki stawowej, zapobieganie śmierci komórek chrząstkotwórczych (chondrocytów) oraz stymulacja rozmnażania tych ostatnich. 

Analizowane prace cechowała spora heterogenność wyników (co może wynikać choćby z różnic składu stosowanych suplementów), jednak spójne były efekty uzyskiwane po 12 tygodniach, stąd zalecenie minimalnego okresu stosowania suplementów na bazie kłącza kurkumy. I nie chodzi bynajmniej tylko o kurkuminę – coraz więcej naukowców zauważa, że kurkuma (kłącze) zawiera znacznie więcej substancji aktywnych – jak pochodne kurkuminy, wiele olejków eterycznych, sterole, kwasy tłuszczowe i pierwiastki śladowe, które jak najbardziej mogą wpływać na funkcjonowanie komórek w układzie ruchu, na znacznie większej liczbie poziomów niż sama kurkumina. 

Na podstawie

Zeng L, Yu G, Hao W, Yang K, Chen H. The efficacy and safety of Curcuma longa extract and curcumin supplements on osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. Biosci Rep. 2021 Jun 25;41(6):BSR20210817. doi: 10.1042/BSR20210817. PMID: 34017975.