Które suplementy w toczniu?

Dieta może wpływać na przebieg tocznia rumieniowatego układowego, a największy zbadany wpływ mają cztery interwencje – ogłosili naukowcy z Uniwersytetów w Portugalii i Brazylii. Trzy z nich to kwasy omega-3, witamina D i kurkuma. Ostatnia to ograniczenie cukru. 

Ich praca polegała na przeszukaniu dostępnych prac naukowych oceniających związek przebiegu klinicznego tocznia z dietą, wsparciem żywieniowym, dietoterapią. Autorzy zidentyfikowali 11 takich badań, których wyniki podsumowali.

Toczeń rumieniowaty układowy to choroba tkanki łącznej, która tworzy rusztowanie dla praktycznie wszystkich narządów i w związku z tym dochodzi w niej do uszkodzenia najróżniejszych organów i układów: m.in. krwiotwórczego, nerwowego, skóry, nerek, stawów, płuc.

Z dostępnych danych naukowych wynika, że na toczeń rumieniowaty układowy mogą wpływać:

  • kwasy omega-3 – zmniejsza nasilenie reakcji zapalnej i aktywność choroby, a także dysfunkcję śródbłonka i stres oksydacyjny;
  • witamina D – wygasza reakcję zapalną i poprawia stan układu krzepnięcia;
  • kurkuma – zmniejsza białkomocz, krwiomocz i ciśnienie tętnicze;
  • dieta z niskim indeksem glikemicznym – która zmniejsza masę ciała i redukuje zmęczenie.

Źródło

Crit Rev Food Sci Nutr. 2018 Apr 12:1-33. Dietary Intervention And Health In Patients With Systemic Lupus Erythematosus: A Systematic Review Of The Evidence. de Medeiros MCS, Medeiros JCA, de Medeiros HJ, Leitão JCGC, Knackfuss MI.