Zespół naukowców z ośrodków w Iranie i USA zaobserwował korzystny wpływ suplementacji cynku na przebieg zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). 

Co istotne, suplementację cynku stosowano u chorych bez stwierdzonego niedoboru tego minerału. Sugeruje to, że w pewnych stanach chorobowych normy ustalone dla osób zdrowych mogą nie odzwierciedlać zapotrzebowania na dane elementy diety.

Wirus brodawczaka ludzkiego to patogen przenoszony drogą płciową, powodujący – w zależności od typu – zmiany skórne (brodawki, kłykciny kończyste) albo nowotwory (rak szyjki macicy, sromu, pochwy, rak prącia, rak jamy ustno-gardłowej). Ryzyko rozwoju nowotworu związane jest z przetrwałym zakażeniem HPV, co może nastąpić po ostrym zakażeniu, gdy układ immunologiczny gospodarza z jakichś powodów nie jest w stanie wyeliminować komórek zakażonych wirusem. 

Właśnie w tym kontekście postanowili sprawdzić skuteczność suplementacji cynku autorzy omawianej pracy. Przeprowadzili badanie kliniczne, do którego zaprosili 80 kobiet z nieprawidłowym wynikiem badania cytologicznego wymazu z szyjki macicy i potwierdzonym zakażeniem HPV. Połowa uczestniczek otrzymywała przez 3 miesiące preparat siarczanu cynku (220 mg co 12 godz.), reszta pozostawała bez leczenia. Obie grupy nie różniły się istotnie pod względem cech demograficznych, ale w grupie przydzielonej do aktywnego leczenia z większą częstością występowały onkogenne typy wirusa. 

Analiza wskazała, że po 3 miesiącach suplementacji cynku istotnie zmniejszył się odsetek kobiet z przetrwałym zakażeniem HPV (rozpoznawanym w badaniu wykrywającym DNA wirusa) oraz zahamowana została progresja zmian w badaniu cytologicznym. 

U podłoża obserwowanych zjawisk może leżeć bezpośrednie działanie przeciwwirusowe cynku, ale także wpływ tego minerału na układ odpornościowy, działanie antyoksydacyjne, prewencja uszkodzeń błon komórkowych lub jeszcze inne mechanizmy. 

Wyniki są spójne z innymi badaniami sugerującymi znaczenie cynku w rozwoju nowotworów narządów płciowych oraz wpływem antywirusowym. Zdaniem autorów cynk może okazać się przydatnym leczeniem uzupełniającym standardowe metody terapii zmian przedrakowych związanych z zakażeniem HPV. Konieczne są dalsze badania, by ustalić optymalne dawkowanie i dokładniej ocenić skuteczność suplementacji w aspekcie cofania się zmian cytologicznych (do tego niezbędny jest dłuższy okres obserwacji niż 3 miesiące). 

Na podstawie

Ayatollahi H, Rajabi E, Yekta Z, Jalali Z. Efficacy of Oral Zinc Sulfate Supplementation on Clearance of Cervical Human Papillomavirus (HPV); A Randomized Controlled Clinical Trial. Asian Pac J Cancer Prev. 2022 Apr 1;23(4):1285-1290. doi: 10.31557/APJCP.2022.23.4.1285. PMID: 35485687.