Zespół psychologów z Uniwersytetu w Leeds (Wielka Brytania) zaobserwował w badaniu klinicznym, że pewna kombinacja nutraceutyków działa odstresowująco. 

Do badania zaproszono stu ogólnie zdrowych dorosłych wykazujących umiarkowany poziom stresu. Podawano im w ramach badania z randomizacją i grupą kontrolną placebo różne kombinacje magnezu, witamin z grupy B, ekstraktu z zielonej herbaty i różeńca górskiego (każdy z tych nutraceutyków z osobna ma wykazane działanie antystresowe). Skuteczność przeciwstresową testowanych połączeń oceniano za pomocą testu wywołującego stres przeprowadzanego wg protokołu z Trewiru, śledząc zapisy elektroencefalogramu (EEG), parametry pracy serca, stężenia kortyzolu we krwi i wreszcie – badając subiektywne odczucia uczestników.

Połączenie wszystkich czterech składników istotnie zmieniło pewne szczegóły zapisu EEG, wskazując na zwiększoną relaksację w trakcie aktywności, zmniejszyło zmęczenie i poprawiło gotowość do mierzenia się z sytuacją stresową, zmniejszyło też poziom objawów depresyjnych i agresji związanych ze stresem. Osoby stosujące złożoną kombinację już po przebyciu stresu percepowały go jako mniejszy w stosunku do osób z grupy kontrolnej. 

Zdaniem autorów zastosowana kombinacja ułatwia radzenie sobie z ostrym stresem i może przyczynić się do poprawy jakości życia we współczesnym świecie. Biorąc pod uwagę wszechobecność stresu i jego niszczące konsekwencje, każde takie badanie z pewnością zasługuje na uwagę.

Na podstawie

Boyle NB, Billington J, Lawton C, Quadt F, Dye L. A combination of green tea, rhodiola, magnesium and B vitamins modulates brain activity and protects against the effects of induced social stress in healthy volunteers. Nutr Neurosci. 2021 Apr 26:1-15. doi: 10.1080/1028415X.2021.1909204. Epub ahead of print. PMID: 33896388.