Specjaliści medycyny rodzinnej z Universiti Sains Malaysia (Malezja) przeprowadzili przegląd systematyczny i metaanalizę danych z badań klinicznych poświęconych działaniu ekstraktu z liści oliwki w redukcji czynników ryzyka chorób układu krążenia. Wyniki są zachęcające. 

Zainteresowanie ekstraktem z liści oliwki jest naturalną konsekwencją badań nad dobroczynnym wpływem diety śródziemnomorskiej i działania substancji biologicznie czynnych zawartych w jej integralnym elemencie, czyli oliwie. Autorzy uwzględnili 5 randomizowanych badań klinicznych, w których wykorzystywano ekstrakt z liści oliwki i ocenianio takie parametry jak ciśnienie tętnicze, stężenie cholesterolu w różnych frakcjach, markery zapalne czy stężenie glukozy we krwi. Łącznie wzięło w nich udział 325 osób ze stanem przednadciśnieniowym lub łagodnym nadciśnieniem tętniczym. 

Stwierdzono, że ekstrakt z liści oliwki w dawce 500 mg (ale nie 1000 mg) dziennie wiązał się z redukcją skurczowego ciśnienia tętniczego o ok. 6 mmHg oraz zmniejszeniem markerów stanu zapalnego (interleukiny 6, interleukiny 8, TNF-alfa). W dawce 1000 mg ekstrakt z liści oliwki zmniejszał stężenie cholesterolu we frakcji LDL (tzw. złego cholesterolu). 

To są zaledwie wstępne analizy, bo liczba przebadanych osób we wszystkich pięciu badaniach była stosunkowo niewielka. Aby czynić bardziej ogólne wnioski o działaniu ekstraktu z liści oliwki trzeba prowadzić kolejne badania, widać jednak, że nutraceutyk budzi zainteresowanie naukowców, jest więc nadzieja na ich przeprowadzenie. 

Tu warto zwrócić uwagę na pewną ciekawostkę związaną ze zjawiskiem dyskredytowania prac naukowych z „egzotycznych” miejsc. Universiti Sains Malaysia w światowym rankingu QS World University Rankings w 2021 znajduje się na 142 miejscu, podczas gdy najlepsza z polskich uczelni (Uniwersytet Warszawski) na 321.

Na podstawie

Ismail MA, Norhayati MN, Mohamad N. Olive leaf extract effect on cardiometabolic profile among adults with prehypertension and hypertension: a systematic review and meta-analysis. PeerJ. 2021 Apr 7;9:e11173. doi: 10.7717/peerj.11173. PMID: 33868820; PMCID: PMC8035902.