Według japońskich naukowców suplementacja witaminy B6 może być niedrogim sposobem leczenia niealkoholowego stłuszczenia wątroby. 

Autorzy postanowili jako pierwsi sprawdzić skuteczność tej witaminy w leczeniu stłuszczenia wątroby. Na możliwe działanie takiej interwencji wskazywały wyniki analiz diety w ramach badań obserwacyjnych (osoby z tą chorobą miały niedostatek witaminy B6 w diecie) oraz wiedza o działaniu samej witaminy B6: uczestniczy ona m.in. w metabolizmie cukru i tłuszczu. A zaburzenia metabolizmu leżą u podstaw patologicznego gromadzenia się tłuszczu w komórkach wątroby. 

Takie hipotezy sprawdza się zwykle w badnaiach interwencyjnych, tj. podaje daną substancję chorym i ocenia, czy nastąpiły oczekiwane zmiany w obrazie lub czynności danego narządu. Autorzy przeprowadzili badanie kliniczne bez zaślepienia i bez grupy kontrolnej z udziałem 22 chorych, którym przez 12 tygodni podawano 90 mg witaminy B6 dziennie. Uczestnikami byli pacjenci szpitala uniwersyteckiego w Jokohamie.

Po zaplanowanym czasie nie stwierdzono co prawda spadku aktywności ważnego enzymu wątrobowego (ALT, aminotransferaza alaninowa, której wzrost aktywności interpretuje się jako oznakę obumierania komórek wątroby), jednak w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego obserwowano poprawę pewnych parametrów, świadczącą o redukcji ilości tłuszczu zgromadzonego w wątrobie. 

Zdaniem autorów możliwe jest, że redukcja ilości wątrobowego tłuszczu zaszła dzięki poprawie metabolizmu homocysteiny. Nadmiar tej ostatniej w komórkach prowadzi do zmian konformacji białek i aktywacji szlaków metabolicznych, które przesuwają równowagę w kierunku wytwarzania tłuszczu w komórkach (a więc autorzy widzą stłuszczenie wątroby inaczej niż jako skutek zatrzymywania nadmiaru tłuszczów z diety czy uwalniania ich z tkanki tłuszczowej!). 

Z uwagi na ograniczenia związane z brakiem zaślepienia i grupy kontrolnej potrzebne są kolejne badania kliniczne, które rzucą nieco więcej światła na działanie suplementacji witaminy B6 w tej dość częstej chorobie wątroby. 

Na podstawie

Kobayashi T, Kessoku T, Ozaki A, Iwaki M, Honda Y, Ogawa Y, Imajo K, Yoneda M, Saito S, Nakajima A. Vitamin B6 efficacy in the treatment of nonalcoholic fatty liver disease: an open-label, single-arm, single-center trial. J Clin Biochem Nutr. 2021 Mar;68(2):181-186. doi: 10.3164/jcbn.20-142. Epub 2021 Jan 16. PMID: 33879971; PMCID: PMC8046002.