Praca amerykańskich naukowców wskazuje, że w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc istotne jest stężenie witaminy D we krwi, i z nieznanych przyczyn zależy to od wieku.

Autorzy analizowali dane z badania klinicznego SPIROMICS (Subpopulations and Intermediate Outcome Measures in COPD Study). Uczestników, chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) podzielili na grupy w zależności od wieku: przed i po 65 r.ż. W tych grupach sprawdzano korelację między stężeniem witaminy D a stanem płuc, który określano za pomocą różnych wskaźników. 

Okazało się, że w grupie osób między 40 a 64 r.ż. stężenie witaminy D we krwi przekraczające 20 ng/ml korelowało – jako niezależna zmienna – z wynikami testów CAT i SGRQ (skale pozwalające ocenić nasilenie objawów i wpływ przewlekłej obturacyjnej choroby płuc na jakość życia). U starszych osób jednak nie wykazano takiej korelacji. 

We wcześniejszych badaniach wykazano, że niedobór witaminy D wiąże się z gorszą czynnością płuc i zaostrzeniami POChP. Omawiane dziś badanie wskazuje, że zjawisko to jest zniesione u starszych osób i nie umiemy wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje: być może niedobór witaminy D odzwierciedla ogólnie gorszy stan zdrowia, i w starszym wieku nie udaje się już polegać na rezerwach narządowych. 

Konieczne są dalsze badania, zwłaszcza interwencyjne, które wyjaśnią, jaka jest rola suplementacji witaminy D w POChP, i czy jej różne dawkowanie może wpłynąć na stan płuc w różnych grupach chorych. 

Na podstawie

Burkes RM, Couper DJ, Barjaktarevic IZ, Cooper CB, Labaki WW, Han MK, Woodruff PG, Lazarus SC, Parekh TM, Paine R 3rd, Comellas AP, Bowler RP, Loehr LR, Putcha N, Wise RA, Brown TT, Drummond MB. Age-Dependent Associations Between 25-Hydroxy Vitamin D Levels and COPD Symptoms: Analysis of SPIROMICS. Chronic Obstr Pulm Dis. 2021 Apr 27;8(2):277-291. doi: 10.15326/jcopdf.2020.0180. PMID: 33829714.