Doustna suplementacja cynku u starszych osób może łagodzić dysfagię, czyli problemy z przełykaniem kęsów pokarmowych – ogłosili naukowcy z Japonii. 

Taką hipotezę przyniosła retrospektywna analiza danych z badania, które przeprowadzono z udziałem 52 starszych rezydentów domów opieki cierpiących na dysfagię. U mniej więcej połowy z nich wykryto niedobór cynku we krwi, i na tej podstawie wdrożono dwumiesięczną suplementację w dawce 34 mg cynku dziennie. 

Po 2 miesiącach w grupie otrzymującej suplementację zaobserwowano wzrost stężenia cynku we krwi, czemu towarzyszyła poprawa wyników w teście oceniającym odruch połykania. Nie zaobserwowano, by w tym czasie zmieniły się inne parametry, które mogłyby wpływać na tę korelację, np. stężenie albuminy we krwi (białka transportującego we krwi różne substancje, w tym cynk). Wydaje się więc, że obserwowana poprawa związana jest właśnie z suplementacją cynku.

Cynk jest ważnym minerałem z punktu widzenia funkcji biologicznych, jednak z wiekiem jego poziom w organizmie maleje. Niedobór cynku może wpływać na pracę mięśni, w tym mięśni gardła i przełyku, i być może skutkować dysfagią. Uzupełnianie tych niedoborów za pomocą rozsądnie, indywidualnie dobranej suplementacji może pomóc zabezpieczyć starsze, zwłaszcza obłożnie chore osoby przed takimi powikłaniami zaburzeń połykania jak np. zachłystowe zapalenie płuc. Dokładną skuteczność takiej profilaktyki będzie można jednak ocenić dopiero w kolejnych badaniach. 

Na podstawie

Seki Y, Ishizawa K, Akaishi T, Abe M, Okamoto K, Tanaka J, Arita R, Takayama S, Kikuchi A, Miyazaki M, Harigae H, Sato M, Hoshi M, Hatsugai K, Ishii T. Retrospective study revealed that Zn relate to improvement of swallowing function in the older adults. BMC Geriatr. 2021 Apr 26;21(1):279. doi: 10.1186/s12877-021-02224-8. PMID: 33902471; PMCID: PMC8075009.