Nutraceutyk kojarzony głównie z działaniem uspokajającym, lepszym snem i mniejszym lękiem, a także poprawą funkcji poznawczych poprawił w badaniu indyjskich naukowców zdolność do wysiłku. 

Autorzy wykorzystali właściwości tradycyjnie przypisywane witanii ospałej (ashwaganda), mianowicie poprawę ogólnego stanu zdrowia, w tym krążenia krwi. Uznali, że taka właściwość może się ujawnić w badaniu wydolności wysiłkowej, stąd sprawdzenie, jak wpłynie suplementacja ektsraktu z korzenia ashwagandy na ważne parametry oceniające wytrzymałość i wydolność układów krążenia i oddechowego. 

W badaniu wzięło udział 50 wysportowanych osób, których losowo przydzielono do grupy otrzymującej suplementację ashwagandy (300 mg co 12 godz.) lub placebo. Na początku i po 8 tygodniach przeprowadzono test z oceną pułapu tlenowego, czyli maksymalnej zdolności wykorzystania tlenu przez organizm (VO2max) w połączeniu z oceną nasilenia stresu. 

Stwierdzono, że w grupie ashwagandy doszło do istotnego wzrostu wskaźnika VO2max, także w porównaniu do placebo, co sugeruje, że organizm po suplementacji skuteczniej wykorzystywał tlen podczas wysiłku. Również testy psychologiczne w tej grupie wypadły lepiej, zwłaszcza oceniające szybkość ustępowania zmęczenia czy długość utrzymywania się odczucia braku energii.  

Wnioskiem autorów badania jest to, że ekstrakt z korzenia ashwagandy może zwiększać zdolność do wysiłków wytrzymałościowych, przez co może wspierać nawet rekreacyjną aktywność fizyczną. 

Na podstawie

Tiwari S, Gupta SK, Pathak AK. A double-blind, randomized, placebo-controlled trial on the effect of Ashwagandha (Withania somnifera dunal.) root extract in improving cardiorespiratory endurance and recovery in healthy athletic adults. J Ethnopharmacol. 2021 Feb 15;272:113929. doi: 10.1016/j.jep.2021.113929. Epub ahead of print. PMID: 33600918.