Chińscy naukowcy przeprowadzili metaanalizę danych z badań klinicznych, która wskazuje na korzystny wpływ suplementacji błonnika w przewlekłej chorobie nerek. 

Do analizy włączono 10 randomizowanych badań klinicznych z łącznym udziałem niewielkiej grupy chorych (ok. 300). Wyniki wskazują, że suplementacja błonnika w przewlekłej chorobie nerek istotnie redukuje poziom toksyn mocznicowych (indykanu, siarczanu krezylu, mocznika), a także kwasu moczowego, choć nie wpływa na poziom kreatyniny. 

Wydaje się, że u niektórych chorych działanie błonnika może być silniej wyrażone, np. u osób dializowanych oraz u osób bez cukrzycy. 

Przewlekła choroba nerek to stan, w którym nieuchronnie postępuje uszkodzenie nerek (np. w cukrzycy, w wyniku wieloletniego nadciśnienia tętniczego, w konsekwencji kłębuszkowego zapalenia nerek). Jednym ze skutków ich nieodwracalnego uszkodzenia jest zatrzymywanie w organizmie szkodliwych produktów przemiany materii, które u zdrowego człowieka wydzielane są do moczu i wydalane. Gdy nerki nie są w stanie ich wydalić, związki te kumulują się w organizmie i ujawnia się ich działanie toksyczne. Wiele z nich to produkty katabolizmu białek. Nazywane są właśnie toksynami mocznicowymi. Celem dializ jest m.in. usunięcie nadmiaru toksyn mocznicowych, a ponieważ te są generowane stale, dializy muszą być regularnie powtarzane. Nutraceutyk redukujący generację toksyn mocznicowych z pewnością przyciągnie uwagę nefrologów i pacjentów. Trzeba będzie tylko potwierdzić te obserwacje w badaniach o większej liczebności.  

Na podstawie

Yang HL, Feng P, Xu Y, Hou YY, Ojo O, Wang XH. The Role of Dietary Fiber Supplementation in Regulating Uremic Toxins in Patients With Chronic Kidney Disease: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. J Ren Nutr. 2021 Mar 16:S1051-2276(20)30291-0. doi: 10.1053/j.jrn.2020.11.008. Epub ahead of print. PMID: 33741249.